Fermierii si antreprenorii romani au epuizat de ceva timp fondurile europene dedicate infiintarea de activitati neagricole in zone rurale. In prezent, AFIR selecteaza proiectele eligibile si incheie contracte cu solicitantii care au reusit sa aiba cele mai competitive idei de afaceri.

In sesiunea din acest an au fost depuse 2.348 de proiecte, in cadrul Submasurii 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale, valoarea publica a acestora fiind de 146.040.000 euro, potrivit unei centralizari AFIR.

Va prezentam in acest articol criteriile de selectie a proiectelor cu fonduri europene pe Submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale.

Primul principiu luat in considerare este cel al diversificarii activitatii agricole a fermierilor/membrilor gospodariei agricole catre activitati non agricole.

Astfel, proiectele care sunt initiate de un fermier/membru al gospodariei agricole care a activat in agricultura minimum 12 luni pâna la data depunerii cererii de finantare (fapt verificat in baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol) vor primi 15 puncte.

De asemenea, proiectele care sunt initiate de o intreprindere existenta, care a desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si intentioneaza sa‐si diversifice activitatea in sectorul non‐agricol. Activitatea agricola trebuie sa fie realizata pe perioada a cel putin 12 luni de la data infiintarii si pâna la data depunerii cererii de finantare vor beneficia de 10 puncte.

Un alt principiu luat in considerare este cel al prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, Industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri, activitati de servicii in tehnologia informatiei, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural).

  • Proiecte ce vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere – 40 puncte.
  • Proiecte ce vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere – 35 puncte.

Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/ destinatii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.

  • Proiecte ce vizeaza investitii in agroturism (pensiuni agroturistice si/sau servicii de agrement) in zonele cu potential turistic ridicat. Vor fi punctate proiectele care se dezvolta in zone cu potential turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII ‐ a ‐ zone cu resurse turistice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potentialului de dezvoltare turistica (evaluare finala). Acestea vor beneficia de 10 puncte.
  • Proiecte care includ activitati turistice de agrement ce vor fi desfasurate in zonele cu destinatii ecoturistice – 5 puncte.
  • Proiecte care includ activitati turistice de agrement ce vor fi desfasurate in zone cu arii naturale protejate – 5 puncte

Un ultim criteriu luat in calcul este si cel al stimularii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit in functie de productia comercializata sau activitatile prestate, in procent de peste 30% din valoarea primei transe de plata.

  • Proiecte care prevad in planul de afaceri productie comercializata sau activitati prestate intr‐un procent mai mare de 40% din valoarea primei transe de plata. Verificarea se realizeaza in baza prognozelor din Planul de afaceri – 25 puncte.
  • Proiecte care prevad in planul de afaceri productie comercializata sau activitati prestate intr‐un procent mai mare de 30% si pâna la 40% din valoarea primei transe de plata. Verificarea se realizeaza in baza prognozelor din Planul de afaceri – 15 puncte.

Criteriile de selectie 1.1 si 1.2 se considera indeplinite in cazul in care solicitantii intrunesc conditia la data depunerii Cererii de Finantare. Nu exista obligativitatea mentinerii activitatii agricole pe toata perioada de valabilitate a Contractului de Finantare. Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria raspundere a beneficiarului.

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar‐ veterinare si de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect.

Print Friendly