O masura de finantare din cadrul PNDR 2014-2020 care se bucura in continuare de o mare popularitate in randul agricultorilor romani este cea dedicata tinerilor femieri. Chiar daca ati depus sau doriti sa depuneti un proiect in cadrul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri este important sa cunoasteti principiile pe baza carora sunt selectate proiectele cu finantare europeana.

In primul rand, solicitantii/ beneficiarii la depunerea proiectului completeaza in Cererea de Finantare campul aferent punctajului estimativ (autoevaluare/ pre-scoring), potrivit variantei consultative a Ghidului Solicitantului pentru submasura 6.1.

Depunerea continua a proiectelor in cadrul sesiunii anuale se opreste inainte de termenul limita, atunci cand valoarea publica totala a proiectelor depuse avand un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocarii sesiunii anuale.

Toate proiectele depuse intr-o luna calendaristica, ce au punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate corespunzator lunii respective, vor fi evaluate de catre AFIR. Celelalte proiecte vor fi evaluate in lunile urmatoare, atunci cand punctajul estimativ (autoevaluare/pre-scoring) va deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzator lunii respective, si vor intra in competitie cu proiectele depuse in lunile respective.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate corespunzator lunii respective se va intocmi un raport de selectie lunar, cu exceptia proiectelor pentru care solicitantii si-au estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, cand acestia vor intra in procesul de selectie in raportul de selectie final.

Selectia proiectelor eligibile se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, in cadrul alocarii disponibile pentru selectia lunara ce reprezinta diferenta dintre alocarea anuala si valoarea publica totala a proiectelor selectate prin rapoartele de selectie lunare anterioare. In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora se face in ordinea urmatoarelor prioritati:

  • (1) nivelul de calificare in domeniul agricol;
  • (2) sectorul prioritar.

In cazul in care exista proiecte cu acelasi punctaj si aceleasi prioritati, departajarea se va face in ordine descrescatoare a dimensiunii economice a exploatatiei agricole exprimate prin standard output (SO).

Dupa finalizarea raportului de selectie lunar si publicarea acestuia pe site-ul AFIR, solicitantii au la dispozitie 10 zile lucratoare pentru a depune contestatii cu privire la rezultatul selectiei la sediile OJFIR.

Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, AFIR va proceda la selectia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent ultimei sesiuni pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar si care nu au depus contestatii, iar proiectele eligibile cu punctajul total mai mic decat ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar vor ramane in asteptare si vor intra in competitie cu proiectele depuse ulterior.

Dupa solutionarea contestatiilor de catre Comisia de Contestatii si publicarea raportului de contestatii pe pagina de internet al AFIR, solicitantii sunt notificati in 3 zile lucratoare de la publicare. Dupa publicarea raportului lunar de contestatii,, AFIR va proceda la selectia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent ultimei luni pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar, iar proiectele cu punctajul total mai mic decat ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar vor ramane in asteptare si vor intra in competitie cu proiectele depuse ulterior.

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de finantare. Solicitantii vor putea sa redepuna o singura data proiectul in cadrul unei sesiuni anuale continue numai dupa retragerea in prealabil a acestuia.

Rapoartele de selectie lunare vor fi publicate dupa verificarea calculului SO in baza de date IACS a APIA, adica dupa finalizarea campaniei de depunere si inregistrare. Procesul de selectie si procesul de verificare a contestatiilor se desfasoara potrivit „Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR)”.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.