PNDR: Cum sunt selectate proiectele cu fonduri europene pentru tineri fermieri

Facebook
Twitter

Una dintre cele mai accesate masuri cu fonduri europene din cadrul PNDR 2014-2020 este Submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Prin intermediul acesteia agricultorii cu o varsta pana in 40 de ani pot lua fonduri nerambursabile de pana la 50.000 de euro pe proiect.

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pentru aceasta submasura pragul minim este de 25 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.

Este important ca inainte de depunerea Cererii de Finantare, solicitantul sa identifice, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) si sa il mentioneze in Cererea de Finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar” si in Planul de Afaceri si sectiunea III – Descrierea principiilor de selctie indeplinite. De asemenea, se va incadra corect proiectul din punct de vedere a alocarii financiare a masurii/ submasurii/ componente (alocare distincta), dar si in Planul de Afaceri – sectiunea dedicata.

In situatia in care in momentul evaluarii se constata ca solicitantul si-a incadrat gresit proiectul din punct de vedere al alocarii financiare si/ sau si-a estimat punctajul (autoevaluare /prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, acestia vor intra in procesul de selectie in raportul de selectie final.

Raportul de selectie final se intocmeste dupa ultimul raport de selectie lunar aferent sesiunii continue anuale de selectie a cererilor de finantare si contine toate proiectele incluse in Lista proiectelor in asteptare, proiectele care si-au estimat punctajul (autoevaluare/ prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, precum si proiecte incadrate gresit din punct de vedere al alocarii financiare aferente unei masuri/sub-masuri/componente (alocare distincta).

Iata principiile pe baza carora sunt selectate proiectele in cadrul Submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Principiul sectorului prioritar

Astfel, pentru Sector vegetal se vor da 30 de puncte pentru legumicultura (se refera atat la legumele in camp cat si la cele in spatii protejate, inclusiv ciupercariile din spatiile climatizate), inclusiv producere de material saditor/ samanta de legume; 25 de puncte pentru producere de samanta/ material saditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole – exceptand cele pentru legumicultura si 20 de puncte pentru pomicultura.

Pentru sectorul zootehnic se vor acorda 30 de puncte pentru bovine (sunt incluse si bubalinele), 25 de puncte pentru apicultura si 20 de puncte pentru ovine si caprine.

Principiul comasarii exploatatiilor avand in vedere numarul exploatatiilor preluate integral

In cazul in care solicitantul preia integral minim trei exploatatii agricole se vor acorda 15 puncte, iar daca solicitantul preia integral doua exploatatii agricole se vor acorda 10 puncte. De asemenea, daca solicitantul preia integral cel putin o exploatatie agricola se vor acorda 5 puncte.

Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol

Daca solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol se vor acorda proiectului 25 de puncte. In cazul in care solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale in domeniul agricol se vor acorda 20 de puncte.

Formare profesionala care confera un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate si anume, prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel putin Nivel 1 de calificare profesionala, conform legislatiei aplicabile la momentul acordarii certificatului de calificare profesionala se va puncta cu 10 puncte.

Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

Daca proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat (conform studiului ICPA -anexat) se vor acorda 25 de puncte. In cazul in care proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu (conform studiului ICPA anexat) se vor acorda 20 de puncte.

De asemenea, alte 5 puncte se vor acorda in cazul in care solicitantul utilizeaza in cadrul exploatatiei sale rase sau soiuri autohtone.

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:

  • 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 SO si 50.000 SO
  • 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 SO si 29.999 SO

Solicitantii eligibili pentru Submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri sunt tinerii fermieri in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole, precum si persoanele juridice in care un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instaleaza impreuna cu alti tineri fermieri si care exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii si riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE