PNDR: Cum sunt punctate proiectele cu fonduri europene pentru tinerii fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre cele mai populare masuri de finantare cu fonduri europene din PNDR este fara indoiala cea dedicata tinerilor fermieri, numai anul trecut fiind depuse aproape 3.000 de proiecte pentru submasura 6.1. Avand in vedere concurenta acerba este important ca fiecare solicitant de fonduri europene sa cunoasca principiile pe baza carora sunt selectate proiectele in vederea finantarii.

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare /prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pentru aceasta submasura pragul minim este de 25 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare, potrivit noului Ghid al solicitantului.

Primul principiu se refera la sectorul in care isi va desfasura activitatea tanarul fermier. Astfel, pentru fiecare activitate in parte este alocat un punctaj diferit:

A) Sector vegetal

 • Legumicultura (se refera atât la legumele in câmp cât si la cele in spatii protejate, inclusiv ciupercariile din spatiile climatizate), inclusiv producere de material saditor/ samânta de legume; – 30 puncte
 • Producere de samânta/ material saditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole – exceptând cele pentru legumicultura – 25 puncte
 • Pomicultura, exceptând pepinierele pomicole – 20 puncte.

B) Sector zootehnic

 • Bovine (sunt incluse si bubalinele) – 30 puncte
 • Apicultura – 25 puncte
 • Ovine, caprine – 20 puncte

Un alt principiu luat in considerare este cel al comasarii exploatatiilor având in vedere numarul exploatatiilor preluate integral. Astfel, solicitantul care va prelua integral mai multe ferme va beneficia si de cel mai mare punctaj.

 • Solicitantul preia integral minim trei exploatatii agricole – 15 puncte
 • Solicitantul preia integral doua exploatatii agricole – 10 puncte
 • Solicitantul preia integral cel putin o exploatatie agricola – 5 puncte

Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol

 • Solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol – 25 puncte
 • Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale in domeniul agricol – 20 puncte
 • Formare profesionala care confera un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate si anume, prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel putin Nivel 1 de calificare profesionala – 10 puncte

Principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat – 25 puncte
 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu – 20 puncte

Principiul raselor/ soiurilor autohtone

 • Solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca detine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de Afaceri ca va pastra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate si se vor regasi in Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din România elaborat de catre ISTIS) pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului. – 5 puncte

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:

 • 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 SO si 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 SO si 29.999 SO

Este important ca inainte de depunerea Cererii de Finantare, solicitantul sa identifice, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) si sa il mentioneze in Cererea de Finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar” si in Planul de Afaceri si sectiunea III – Descrierea principiilor de selctie indeplinite. De asemenea, se va incadra corect proiectul din punct de vedere a alocarii financiare a masurii/ submasurii/ componente (alocare distincta), dar si in Planul de Afaceri – sectiunea dedicata.

In situatia in care in momentul evaluarii se constata ca solicitantul si-a incadrat gresit proiectul din punct de vedere al alocarii financiare si/ sau si-a estimat punctajul (autoevaluare /prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, acestia vor intra in procesul de selectie in raportul de selectie final.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE