PNDR: Cum se pot accesa fonduri europene pentru infiintarea activitatilor neagricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii si antreprenorii romani care doresc sa inceapa o activitate neagricola in zona rurala pot accesa fonduri europene nerambursabile, de pana la 70.000 de euro pe proiect, in cadrul submasurii 6.2, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Scopul submasurii 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Cei care doresc sa acceseze fonduri europene in cadrul submasurii 6.2 o pot face pentru a finanta urmatoarele tipuri de investitii, conform Ghidului solicitantului:

 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, productie de combustibil din biomasa – ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural, etc.).

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start-ups).
 • Microintreprinderea / intreprinderea mica poate beneficia de sprijin prin submasura 6.2 o singura data. In ceea ce priveste contractele care confera dreptul de folosinta asupra cladirilor/ terenurile unde vor fi realizate obiectivele care presupun lucrari de constructii-montaj prevazute in Planul de Afaceri, solicitantul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra cladirii si terenului aferent.

De asemenea, pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • sa prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole;
 • obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin submasura 6.2;
 • sediul social si punctul/punctele de lucru in care se va desfasura activitatea neagricola pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural. Prin exceptie, pentru entitatile care desfasoara si activitati agricole si care sunt prioritizate astfel la selectie, punctul/punctele de lucru aferente acestor activitati agricole pot fi amplasate si in mediul urban.
 • implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri).

In ceea ce priveste sprijinul nerambursabil, acesta va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Sprijinul este in valoare de 70.000 Euro/ proiect, in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si de 50.000 Euro/ proiect, in cazul altor activitati.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE