AFIR

PNDR: cum se completeaza dosarul de accesare a fondurilor europene pentru tineri fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre cele mai de succes masuri de finantare cu fonduri europene, din cadrul PNDR, este submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, unde agricultorii in varsta de pana in 40 ani pot accesa maxim 50.000 de euro pe proiect.

Avand in vedere ca o noua sesiune de depunere va fi lansata in acest an, StiriAgricole.ro va ofera cateva detalii despre procesul de completare a dosarului in vederea obtinerii fondurilor europene PNDR.

Conform Ghidului solicitantului, completarea Cererii de Finantare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei si a valorii sprijinului de instalare in Cererea de Finantare, se completeaza tabelul cu Structura culturilor si calculul SO.

In aceasta sectiune a Cererii de Finantare se inscrie toata baza de productie (suprafete, animale, pasari si familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate si/sau arenda/ concesionare sau alte documente in conformitate cu cele solicitate in capitolul 4.1 si care sunt inregistrate in Registrul Unic de Identificare de la APIA, si/sau in Registrul Exploatatiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriptie Veterinara/ ANZ si in Registrul Agricol inainte de solicitarea sprijinului.

Speciile de plante si de animale care nu se regasesc in domeniile privind calculul SO (Structura culturilor si Structura productiei zootehnice), nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii exploatatiei agricole.

Incadrarea plantelor de cultura si a animalelor in tabelul privind calculul SO se realizeaza conform Regulamentului (CE) nr. 1444/ 2002 si a Catalogului Oficial al soiurilor si plantelor de cultura din Romania, aflate pe site la adresa www.afir.info.

Coeficientii SO 2010 sunt calculati de compartimentul RICA, Industrie Alimentara, MADR, iar pentru stabilirea dimensiunii economice a exploatatiilor agricole se va tine cont de urmatorul algoritm:

  • Pentru pui, gaini ouatoare, alte pasari valoarea SO se refera la 100 capete;
  • Pentru ciupercarii valoarea SO se refera la 100 mp/an (detalii privind modalitatea de calcul se regasesc in cadrul Cererii de Finantare);
  • Pentru familii de albine valoarea SO este calculata pe stup.

La momentul depunerii Cererii de Finantare, solicitantul se va angaja sa inregistreze exploatatia detinuta ca exploatatie comerciala de tip A , iar la data aprobarii de catre AFIR a deciziei pentru acordarea sprijinului, exploatatia zootehnica trebuie sa fie inregistrata de catre ANSVSA (conform Ordinului Presedintelui ANSVSA nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/ autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare), cu prezentarea documentului care certifica inregistrarea exploatatiei zootehnice de tip A.

Pentru exploatatiile care vizeaza cresterea animalelor, solicitantii trebuie sa detina in exploatatia agricola constructii zootehnice adaptate pentru cresterea animalelor si a pasarilor insotite de documentatia doveditoare.

Exploatatie comerciala de tip A reprezinta o exploatatie de animale detinuta de persoane fizice autorizate/ intreprinderi individuale/ intreprinderi familiale sau persoane juridice organizate in conditiile legii, inregistrate si autorizate de oficiul registrului comertului, inregistrata in Sistemul national de identificare si inregistrare a animalelor, care indeplineste conditiile prevazute in anexa nr. 50 la Ordinul ANSVSA nr. 16 si este inregistrata sanitar-veterinar.

Solicitantul, fermierul, are obligatia declararii la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile si neeligibile pe care le utilizeaza, nedeclararea intregii suprafete utilizate atragand dupa sine sanctiuni (art. 16 din Regulamentul CE nr. 640/2014 cu modificarile si completarile ulterioare). Pentru a se inregistra la APIA, suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha.

In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;

Solicitantii trebuie sa faca dovada existentei vetrei stupinei, desi terenul care formeaza aceasta vatra nu este obligatoriu sa fie inregistrat la APIA.

La stabilirea dimensiunii exploatatiei agricole se ia in calcul intreaga baza de productie: suprafete si culturi, animale si pasari pe specii si categorii, precum si familiile de albine, utilizand tabelul privind calculul SO al exploatatiei.

In situatia in care suprafata declarata in Registrul Unic de Identificare APIA este mai mare decat cea din Registrul Agricol, proiectul este NEELIGIBIL, Suprafetele si culturile declarate la APIA trebuie sa fie identice cu suprafetele si culturile completate de solicitant in Cererea de Finantare.

In dimensiunea economica a exploatatiei agricole, culturile si animalele care asigura consumul uman si hrana animalelor trebuie sa reprezinte peste 75% din total SO, atat in anul 0 (conform definitiei din prezentul Ghid al Solicitantului) cat si la solicitarea acordarii celei de a doua transe de plata (pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului).

SO-ul format din porumb zaharat si/sau pepeni (cumulativ sau separat) nu poate depasi 50% din total SO exploatatie.

Cabalinele si produsele acestora nu sunt destinate consumului uman, ci acestea deservesc munca in exploatatie.

Ciupercariile infiintate in beciurile caselor, respectiv terenuri non-agricole care nu pot figura in sistemul electronic de identificare a parcelelor agricole APIA, nu sunt eligibile pentru sprijin.

Solicitantii care detin exploatatii agricole zootehnice (inclusiv apicole) nu au obligatia sa detina baze de productie vegetala. In cazul exploatatiilor afectate de calamitati naturale, iar la vizita pe teren se constata calamitarea exploatatiei, solicitantul va prezenta document justificativ de confirmare a situatiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Anul „0” din Planul de Afaceri reprezinta anul care include ultima perioada de depunere a cererii unice de plata pe suprafata la APIA (depusa conform legislatiei nationale) si ultimele inregistrari efectuate in Registrul Exploatatiilor ANSVSA/DSVSA/Circumscriptie Veterinara inaintea datei de referinta. In cazul calculului SO conform punctului 1, precizat mai jos, se poate folosi si extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole (exploatatie agricola).

Calculul SO in functie de perioada de desfasurare a sesiunii de proiecte se realizeaza astfel:

  • Pentru sesiunile de proiecte derulate in perioada 01 ianuarie – si pana la data deschiderii sesiunilor de inregistrare a cererilor de plata pe suprafata (APIA) se consulta si listeaza inregistrarile din IACS – APIA din anul anterior;
  • Pentru sesiunile de proiecte derulate dupa inceperea sesiunilor de inregistrare a cererilor de plata pe suprafata (APIA) se consulta si listeaza inregistrarile din IACS – APIA din anul curent depunerii cererilor de finantare.

Asadar, rezultatul calcului dimensiunii exploatatiei agricole la data depunerii Cererii de antare coincide cu anul „0” din Planul de Afaceri. Anul ,,0” se realizeaza pe baza inregistrarilor din ultima perioada de depunere (inregistrare) a cererii unice de plata pe suprafata in Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale si/ sau in Registrul exploatatiilor ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriptia Veterinara conform situatiei existente in ferma zootehnica la momentul depunerii Cererii de Finantare, in nume propriu si/ sau al cedentului.

Ultima perioada de depunere (inregistrare) a cererii unice de plata pe suprafata in registrul unic de identificare de la APIA, este anul in care au fost inregistrate suprafete de teren la APIA, in numele formei de organizare a solicitantului (PFA, II, IF, SRL), incepand cu anul 2016.

Pentru completarea indicatorilor privind incadrarea in zonele normale, cu constrangeri specifice sau zone cu constrangeri semnificative, se vor utiliza listele – Anexa 15 la Ghidul solicitantului.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE