PNDR: Cum se calculeaza punctajul unui proiect pentru Submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

O masura de finantare din PNDR care a atras atentia fermierilor romani in 2015 a fost Submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, in cadrul careia agricultorii au depus deja, in sesiunea deschisa anul trecut, peste 650 de proiecte, in valoare totala de 266 de milioane de euro.

Dintre acestea 262 au fost selectate pentru finantare, potrivit datelor MADR. In urmatoarea etapa, si anume in stadiul de contractare, au ajuns pana acum 4 proiecte, cu o valoare totala de aproape 1 milion de euro.

Pentru a intelege mai bine modul in care sunt selectionate proiectele, va prezentam in cadrul acestui articol principiile de selectie, potrivit procedurilor cuprinse in cadrul variantei consultative a Ghidului Solicitantului, aferent Submasurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole. Pentru aceasta submasura pragul minim este de 30 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.

Sectorul vegetal

 

1. Pentru exploatatiile agricole care au ca domeniu sectorul vegetal, primul principiu luat in considerare se refera la dimensiunea fermei SO (valoarea productiei standard), astfel:

 • 12.000 – ≤50.000 SO – 15 p
 • >50.000 – ≤100.000 SO -13 p
 • >100.000 – ≤ 250.000 SO – 11 p

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge intreaga exploatatie ca urmare a investitiilor propuse prin proiect, in primul an de functionare dupa finalizarea investitiei, inclusiv in cazurile in care investitia propusa prin proiect nu afecteaza toata exploatatia, asa cum reiese din documentatia tehnico-economica, corelata cu informatiile furnizate in cadrul punctului Stabilirea categoriei de ferma, din cadrul Cererii de Finantare.

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine si pasari) si vegetal (cereale, plante oleaginoase si proteice, cartofi si legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material saditor):

 • – legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material saditor: samanta – 15 p ;productie – 14 p. In aceasta categorie vor fi incluse si ciupercariile din spatiile climatizate.
 • – plante oleaginoase si proteice – 13 p
 • – cereale si cartofi – 11 p

Pentru acordarea punctajului se va lua in considerare cultura majoritara din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, fata de totalul dimensiunii economice a intregii exploatatii rezultate in primul an de functionare dupa finalizarea investitiei, dupa implementarea proiectului. In cazul exploatatiilor mixte cand proiectul a fost incadrat pe sectorul vegetal (aceasta reprezentand componenta majoritar valorica din Bugetul indicativ al cererii de finantare) analiza SO a grupei de cultura se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total SO al intregii exploatatii.

3. Principiul lanturilor alimentare integrate, respectiv integrarea productiei agricole primare cu procesarea si/ sau comercializarea.

Proiecte care combina cel putin doua operatiuni care conduc la realizarea unui lant alimentar integrat dupa cum urmeaza:

 • productie agricola primara – procesare – comercializare – 20 p
 • productie agricola primara – processare – 18 p; productie agricola primara-comercializare – pentru investitii in unitati de productie vizand productia de legume si struguri de masa – 18 p
 • integrare productie – procesare sicomercializare prin membrii din cadrul OIPA – 16 p
 • integrare productie – procesare prin membrii din cadrul OIPA – 14 p

4. Principiul asocierii fermierilor, care detin exploatatii de dimensiuni micii si/sau medii, in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare.

Solicitantii sunt Grupuri de producatori sau cooperative:

 • grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole avand dimensiunea sub 12 000 SO – 20 p
 • grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole de dimensiuni cuprinse intre 12 000 -≤ 50 000 SO – 18p
 • grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole de dimensiuni cuprinse intre 50.000 -≤ 100.000 SO – 16 p

5. Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA) – 10 p
 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA) – 9 p

6. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole

Managerul exploatatiei detine calificare in raport cu activitatea prevazuta prin proiect, in functie de:

 • studii superioare – 10 p
 • studii liceale sau postliceale – 8 p
 • scoli profesionale sau formare profesionala care confera un nivel minim de calificare in domeniu agricol – 6 p

7. Principiul economiei de apa pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma , prin prioritizarea investitiilor care conduc la economii cat mai mari de apa.

Proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma asigura in urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa de:

 • peste 20% – 5 p
 • >10% – ≤20% – 3 p

8. Principiul soiurilor autohtone

Solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca obtine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul documentatiei tehnico-economice ca va pastra si dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului.

In vederea calcularii punctajului aferent acestui criteriu de selectie, se va specifica, in cadrul Studiului de fezabilitate, suprafata de teren afectata obtinerii soiurilor autohtone (atat producerea de seminte autohtone material de plantare autohton cat si cultivarea soiurilor autohtone), dupa implementarea proiectului si dimensiunea economica (SO) afectata acestora. De asemenea se vor evidentia in cadrul prognozelor economico-financiare operatiunile aferente. Se vor acorda maxim 5 puncte.

Sectorul zootehnic

 

1. Principiul dimensiunii exploatatiei care vizeaza exploatatiile de dimensiuni medii. Exploatatia agricola avand dimensiunea economica intre 12.000 – 250.000 SO (valoarea productiei standard).

 • 12.000 – ≤50.000 – 15 p
 • >50.000 – ≤100.000 – 13 p
 • >100.000 – ≤ 250.000 – 11 p

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine si pasari) si vegetal (cereale, plante oleaginoase si proteice, cartofi si legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material saditor):

Bovine (inclusiv bubaline)

 • – Carne – 15 p
 • – Lapte – 14 p

Suine

 • – Reproductie – 13 p
 • – Ingrasare – 12 p

Pasari

 • – Reproductie – 11 p
 • – Carne/ oua – 10 p

3. Principiul lanturilor alimentare integrate, respectiv integrarea productiei agricole primare cu procesarea si/ sau comercializarea.

Proiecte care combina cel putin doua operatiuni care conduc la realizarea unui lant alimentar integrat dupa cum urmeaza:

 • productie agricola primara – procesare – comercializare – 20 p
 • productie agricola primara – procesare – 18 p; productie agricola primara-comercializare (in cazul produselor apicole si productiei de oua) – 18 p
 • integrare productie – procesare – comercializare prin membrii din cadrul OIPA – 16 p
 • integrare productie – procesare prin membrii din cadrul OIPA – 14 p

4. Principiul asocierii fermierilor, care detin exploatii de dimensiuni mici si/sau medii, in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare.

Solicitantii sunt Grupuri de producatori sau cooperative:

 • grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole avand dimensiunea sub 12 000 SO – 20 p
 • grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole de dimensiuni cuprinse intre 12 000 – ≤ 50 000 SO – 18 p
 • grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole de dimensiuni cuprinse intre 50.000 – ≤ 100.000 SO – 16 p

5. Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA) – 10 p
 • Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA) – 9 p

6. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole

 • studii superioare – 10 p
 • studii liceale sau postliceale – 8 p
 • scoli profesionale sau formare profesionala care confera un nivel minim de calificare in domeniu agricol – 6 p

7. Principiul raselor autohtone

Solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca obtine/ detine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul documentatiei tehnico-economice ca va pastra si dezvolta nucleul de rase pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului.

Se vor acorda maximum 10 p.

In vederea calcularii punctajului aferent acestui criteriu de selectie, se va specifica, in cadrul Studiului de fezabilitate, numarul capetelor de animale de rasa autohtona, dupa implementarea proiectului si calculul dimensiunii economice (SO) afectata acestora. De asemenea se vor evidentia in cadrul prognozelor economico-financiare operatiunile aferente.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE