PNDR: Cum se calculeaza punctajul proiectelor pentru investitiile in activitati neagricole

Facebook
Twitter

Cei care doresc sa acceseze fonduri europene nerambursabile, prin noul PNDR 2014-2020, pentru investitii in activitati neagricole este important sa cunoasca modul in care se calculeaza punctajul proiectelor. Spre exemplu, o companie care a desfasurat activitati si in domeniul agricol va avea parte de un punctaj mai mare in cadrul selectiei proiectelor.

Va prezentam in acest articol principalele criterii de selectie a proiectelor de investiti cu fonduri europene pentru activitati neagricole, precum si punctajul maxim aferent fiecarui criteriu de selectie, conform Ghidului Solicitantului pentru Submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale.

  • 40 puncte – Proiecte ce vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza activitati conform codului CAEN aferent activitatii de productie scorate (textile si pielarie, Industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri).
  • 35 puncte – Proiecte ce vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat (activitati de servicii in tehnologia informatiei, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural).
  • 25 puncte – Proiecte care prevad in Planul de Afaceri productie comercializata sau activitati prestate intr-un procent de peste 30% din valoarea primei transe de plata. Verificarea se realizeaza in baza prognozelor din Planul de Afaceri.
  • 15 puncte – Proiecte care sunt initiate de o intreprindere existenta, care a desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si intentioneaza sa-si diversifice activitatea in sectorul non-agricol. Activitatea agricola trebuie sa fie realizata pe perioada a cel putin 12 luni de la data infiintarii si pana la data depunerii Cererii de Finantare.
  • 10 puncte – Proiecte care sunt initiate de un fermier/membru al gospodariei agricole care a activat in agricultura minimum 12 luni pana la data depunerii Cererii de Finantare (fapt verificat in baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol).
  • 10 puncte – Proiecte ce vizeaza investitii in agroturism (pensiuni agroturistice si/sau servicii de agrement) in zonele cu potential turistic ridicat. Vor fi punctate proiectele care se dezvolta in zone cu potential turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potentialului de dezvoltare turistica (evaluare finala).
  • 5 puncte – Proiecte care includ activitati turistice de agrement ce vor fi desfasurate in zonele cu destinatii ecoturistice.
  • 5 puncte – Proiecte care includ activitati turistice de agrement ce vor fi desfasurate in zone cu arii naturale protejate

Sprijinul nerambursabil aferent Submasurii 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare.

De asemenea, sprijinul nerambursabil va fi in valoare de 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si de 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE