PNDR: cum puteti sa va infiintati o ferma de vaci cu fonduri europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, prin submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, inclusiv pentru dezvoltarea unei ferme de vaci.

Potrivit Ghidului solicitantului, exploatatiile agricole cu profil zootehnic si mixte care vizeaza investitii necesare obtinerii nutreturilor/ furajelor utilizate in hranirea propriilor animale de ferma se incadreaza in anvelopa financiara destinata sectorul animal (zootehnic).

Se va avea in vedere ca din documentele justificative anexate Cererii de finantare sa reiasa ca obiectivul principal al proiectului, indiferent de tipul investitiei vizate, il reprezinta cresterea animalelor.

In cazul fermelor mixte care vizeaza investitii necesare obtinerii nutreturilor/ furajelor utilizate in hranirea propriilor animale de ferma, se va avea in vedere ca suprafata agricola vizata de proiect (peste 50% din suprafata) sa fie destinata asigurarii hranei animalelor din cadrul exploatatiei agricole.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele: sa desfasoare activitati economice ca persoana fizica autorizata/ intreprindere individuala/
intreprindere familiala/ persoana juridica romana; sa actioneze in nume propriu; sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

Pentru a putea accesa fonduri europene un solicitant trebuie sa fie inregistrat cel putin ca Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare); Intreprindere individuala (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare); Intreprindere familiala (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare) sau ca societate comerciala.

Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard). Dimensiunea economica a exploatatiei agricole se calculeaza conform Cererii de finantare, punctului din cadrul Cererii de finantare – Stabilirea categoriei de ferma (exploatatie agricola) – dupa cum urmeaza:

In cazul exploatatiilor agricole care prevad in cadrul proiectului modernizarea acesteia, respectiv, investitii in unitatea/ unitatile de productie existente care impreuna alcatuiesc exploatatia, extinderea/ diversificarea activitatii agricole desfasurate anterior depunerii proiectului cu un alt cod CAEN de agricultura (adica extinderea profilului agricol), extinderea diversificarea exploatatiei agricole prin infiintarea unei noi unitati de productie, dimensiunea se va calcula pe baza inregistrarilor din perioada (campania) de depunere a cererii unice de plata pe suprafata in Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale din anul depunerii Cererii de finantare sau din anul anterior (in cazul in care solicitantul nu a reusit sa depuna la APIA cererea unica de plata pentru campania anului in curs) si/ sau a ultimei inregistrari/ actualizari in Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA efectuata inainte cu cel mult 30 de zile fata de data depunerii Cererii de finantare/Pasapoartelor emise de ANZ tinand cont dupa caz, de Nota explicativa a RICA din subsolul tabelului SO din CF.

In cazul in care expertul nu regaseste in IACS suprafata de teren mentionata de solicitant in tabelul cu SO sau exista diferente intre suprafata de teren declarata in proiect si cea din IACS, expertul va solicita APIA sa certifice ca solicitantul s-a inscris in sistem/ evidentele APIA cu suprafata declarata in Cererea de finantare.

In cazul proiectelor care prevad desfasurarea pentru prima data a unei activitati agricole (solicitantul este inscris cu exploatatia agricola la APIA/ ANSVSA de mai putin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA pana la data depunerii Cererii de finantare) dimensiunea economica va fi calculata in baza suprafetei identificate in APIA si a previziunilor, din punct de vedere al culturii si/ numarului de animale, din documentatia tehnico-economica a proiectului, la sfarsitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizarii investitiilor propuse prin proiect (indiferent daca solicitantul figureaza cu terenuri cultivate sau necultivate si/ animale in posesie la momentul depunerii CF). In acest caz (punctul 2) se incadreaza si PFA-urile, IF-urile si II-urile care au preluat exploatatia agricola gestionata anterior de persoana fizica (actualul titular de PFA, II sau IF).

Solicitantii acestei submasuri care detin exploatatii zootehnice/ mixte si care fac parte dintr-o asociatie/ cooperativa care are concesionate/ inchiriate suprafete agricole reprezentand pajisti si pasuni, in conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor mentiona in cadrul Studiului de fezabilitate toate angajamentele luate ca urmare a aderarii la acea asociatie/ cooperativa si vor prezenta in cadrul acestuia masuri sinergice, avand in vedere ca o perioada importanta de timp animalele nu se regasesc in exploatatia solicitantului. In SF se vor mentiona codurile ANSVSA (al solicitantului si asociatiei/ cooperativei) in vederea verificarii transferului animalelor pentru calculul adecvat al dimensiunii economice a exploatatiei.

Investitii eligibile sunt in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare;

In vederea respectarii conditiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd/ dejectiilor de origine animala este necesar ca fiecare beneficiar care isi va propune investitii pe sectorul zootehnic sa tina cont de prevederile Codului de bune practici agricole – Anexa 8 la Ghidul solicitantului, sa-si calculeze si sa-si prevada, prin proiect, capacitatea de stocare aferenta a gunoiului de grajd/ dejectiilor de origine animala (in conformitate cu Anexa 7 „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”) precum si cantitatea maxima de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.

Acest calcul se va intocmi prin introducerea datelor specifice in calculatorul de capacitate a platformei de gunoi fila „productie de gunoi” din documentul numit „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”.

In ceea ce priveste standardele privind cantitatile maxime de ingrasaminte de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice in calculatorul privind cantitatea maxima de ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „PMN”.

Principiul dimensiunii exploatatiei care vizeaza exploatatiile de dimensiuni medii: Exploatatia agricola avand dimensiunea economica intre 12.000 – 250.000 SO (valoarea productiei standard).

  • 1.1. ≥12.000 – ≤50.000 15 p
  • 1.2. >50.000 – ≤100.000 13 p
  • 1.3. >100.000 – ≤ 250.000 11 p

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge intreaga exploatatie ca urmare a investitiilor propuse prin proiect, inclusiv in cazurile in care investitia propusa prin proiect nu afecteaza toata exploatatia, asa cum reiese din documentatia tehnico-economica,
corelata cu informatiile furnizate in cadrul punctului Stabilirea categoriei de ferma, din cadrul Cererii de finantare.

Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine si pasari) si vegetal (cereale, plante oleaginoase si proteice, cartofi si legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material saditor)

Bovine (inclusiv bubaline)

  • a) Carne 20 p
  • b) Lapte, inclusiv rase mixte 19 p

Suine

  • Ingrasare 17 p

Pasari

  • Carne/ oua 15 p

Pentru ferme zootehnice cu dimensiune economica de pana la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi pentru proiectele care prevad achizitii simple maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici, iar pentru proiectele care prevad constructii-montaj:

  • maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
  • maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

Pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Pentru ferme vegetale cu dimensiune economica de peste 500.000 SO si ferme zootehnice cu dimensiune economica de peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi: pentru proiectele care prevad achizitii simple maximum 500.000 euro; pentru proiectele care prevad constructii- montaj maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic; pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate maximum 2.000.000 euro;

Pentru cooperative si grupuri de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE