PNDR: cum puteti obtine fonduri europene pentru infiintarea unei livezi de nuc

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani care isi doresc sa infiinteze o livada de nuc au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, de pana la 1 milion de euro pe proiect, in cadrul submasurii 4.1a – „Investitii in pomicultura”, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Pentru o asemenea investitii, solicitantii de fonduri europene trebuie sa se asigure ca se regasesc in categoria beneficiarilor eligibili, potrivit normelor stipulate in Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul AFIR.

Mai exact, solicitantii eligibili pot fi persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si cele familiale, societatile in nume colectiv, cele in comandita simpla, precum si cele pe actiuni sau cele agricole. De asemenea, solicitanti eligibili sunt si cooperativele agricole, grupurile de producatori si composesoratele.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

 • sa fie persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice, intreprindere individuala, intreprindere familiala sau persoana juridica romana;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

Unul dintre cele mai importante criterii de eligibilitate pentru a obtine fonduri europene in pomicultura solicita fermierului sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei. Se verifica insusirea de catre solicitant in cadrul Declaratiei F, a punctului referitor la angajamentul privind asigurarea cofinantarii cu obligativitatea ca, inainte de semnarea contractului, sa aduca dovada capacitatii de cofinantare.

De asemenea, pentru ca un proiect de investitii sa fie aprobat solicitantul trebuie sa prezinte viabilitatea economica a investitiei, care trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnicoeconomice.

Indicatorii economico-financiari din cadrul sectiunii economice trebuie sa se incadreze in limitele mentionate, incepand cu al doilea an de la data finalizarii investitiei. Durata pana la intrarea pe rod a speciilor pomicole in functie de sistemul de cultura: 8 ani (sistem clasic), 6 ani (intensiv si superintensiv).

In cazul infiintarii si/sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara. Potrivit AFIR, se verifica in cadrul studiului de fezabilitate daca solicitantul si-a prevazut cheltuieli cu materialul de plantare fructifer utilizat din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara. Documentul care atesta categoria biologica a materialului (document de calitate si conformitate al furnizorului) va fi prezentat obligatoriu la depunerea cererii de plata prin care se solicita decontarea materialului saditor si se solicita angajament in aceasta privinta, asumat prin Declaratia pe propria raspundere (F).

Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile, astfel:

 • in cazul investitiilor care presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO.
 • in cazul investitiilor simple (care nu presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minima a suprafetelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO.

Suprafata infiintata/replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum:

 • 6000 euro SO in cazul producerii de material de inmultire si material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);
 • 3000 euro SO pentru toate celelalte specii si sisteme de cultura (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, in functie de specie). In acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie sa fie ocupata de o singura specie.

Investitiile in infiintarea si/sau modernizarea Instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).

De asemenea, solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Printre cheltuielile eligibile reamintim:

 • reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inclusiv generatoare terestre Antigrindina, inghet, canicula si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor
 • infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula si ploaie,
 • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile, laboratoare de analiza pentru testarea produselor aferente activitatii proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera preracire, grup containere conditionare
 • achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/ utilaje si echipamente noi, inclusiv echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor, remorci agricole/tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv.

In ceea ce priveste sprijinul financiar, acesta poate ajunge pana la 450.000 euro/proiect in cazul fermelor mici si medii, care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare). In cazul pepinierelor intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

Pentru fermele mari si formele asociative sprijinul financiar poate ajunge si la 1 milion de euro pe proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Pentru sesiunea din acest an fondurile europene dedicate pomiculturii au fost epuizate, insa o noua sesiune de depunere a proiectelor va fi demarata anul viitor, in cadrul PNDR.

In acest an, fermierii romani au depus 173 de proiecte pentru investitii in pomicultura, valoarea totala a acestora fiind de peste 78 de milioane de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE