PNDR: Cum puteti obtine fonduri europene daca sunteti tanar fermier

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii in varsta de maxim 40 de ani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, in valoare de 50.000 de euro pe proiect, in cadrul Submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi/ conducatori unici ai unei exploatatii agricole.

Solicitanti eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

  • Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
  • Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO;
  • Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
  • Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA;

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic /asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin prin aceasta submasura. In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, in situatia preluarii exploatatiei de la sot /sotie nu se acorda punctaj la selectie pentru preluare integrala. Aceste conditii vor fi verificate si in cadrul Cererilor de Finantare depuse prin intermediul unui Grup de Actiune Locala. Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si valabile la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului solicitantul trebuie sa mentina cel putin incadrarea in dimensiunea SO a exploatatiei agricole, pentru care proiectul este selectat si aprobat, fara a reduce dimensiunea SO sub limita cu care exploatatia a accesat sprijin.

In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Indiferent de forma de organizare, solicitantii trebuie sa respecte incadrarea in categoria microintreprinderi sau intreprinderi mici:

  • microintreprinderi – care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
  • intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de administrare cu drepturi depline in calitate de sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole, pentru prima data. Transferul exploatatiei se realizeaza prin intermediul documentelor de proprietate si/sau arenda si/ sau concesionare.

Exploatatia agricola cu dimensiunea cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO produce in principal produse agricole vegetale si/sau animale (materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor.

Ce presupune procesul de instalare a unui tanar fermier

  • Etapa I: Inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere /intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare.
  • Etapa II: Depunerea si inregistrarea Cererii de Finantare insotita de Planul de Afaceri si documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de Finantare), precum si documentele anexa.
  • Etapa III: Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de Afaceri (adica la acordarea celei de-a doua transe de plata).

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermier trebuie sa se afle in proces de instalare intr-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minima atinsa la momentul depunerii Cererii de Finantare si nu constituie creare de conditii artificiale consolidarea exploatatiei inainte de depunerea Cererii de Finantare), iar inregistrarea pentru prima data a microintreprinderii/ intreprinderii mici, sau pentru prima data a unui cod CAEN agricol in cadrul intreprinderii deja existente prin care solicita sprijin, trebuie sa aiba loc cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare la AFIR;

Calculul SO se realizeaza pe baza coeficientilor din Cererea de Finantare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul Solicitantului.

Conditia de 24 de luni se aplica si pentru inscrierea, pentru prima data, la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploatatiei agricole detinute de fermier, sub calitatea de microintreprindere/ intreprindere mica, si se aplica tuturor exploatatiilor, indiferent daca ating, sau nu, dimensiunea minima eligibila la momentul inregistrarii. Indeplinirea conditiei de eligibilitate privind dimensiunea minima a exploatatiei se aplica la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Prin urmare, tinerii care solicita finantare prin intermediul microintreprinderii/ intreprinderii mici infiintate cu mai mult de 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare, sunt eligibili cu conditia sa nu fi inscris niciodata o exploatatie agricola la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA si sa nu fi avut niciodata inregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decat in intervalul de maximum 24 de luni, inaintea depunerii Cererii de Finantare, in care este obligatorie inregistrarea codului CAEN agricol si inscrierea exploatatiei agricole la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA, potrivit Ghidului solicitantului.

Sprijinul nerambursabil de maxim 15.000 Euro se acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. De asemenea, sprijinul nerambursabil se va acorda pe o perioada de 3/5 ani (perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE