septembrie 17, 2021

PNDR: Cum puteti lua fonduri europene pentru tinerii fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care au o varsta de pana in 40 ani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, in valoare de 50.000 de euro pe proiect, prin intermediul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din cadrul PNDR 2014-2020.

Scopul acestor tipuri de investitii este de a sprijini stabilirea pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi/ conducatori unici ai unei exploatatii agricole. Pentru a fi eligibil la accesarea fondurilor europene, agricultorul trebuie sa se incadreze in definitia „tanarului fermier”, in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole.

Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Mai exact, „tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finantare, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO;
  • Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
  • Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA;

Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primarie in Registrul Agricol, la APIA in Registrul Unic de Identificare si la ANSVSA in Registrul Exploatatiilor – dupa caz, inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, in functie de forma de organizare sunt:

  • persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: individual si independent, ca persoana fizica autorizata; ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
    o ca intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale; asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociatii vor desemna membrul asociat si administrator al societatii pentru a reprezenta societatea in relatia cu AFIR, acesta fiind tanarul care se instaleaza.

Conform Legii nr. 346 din 14 iulie 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prin intreprindere se intelege: orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa realizeze activitati de productie, si comert, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice.

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic /asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin prin aceasta submasura.

In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, in situatia preluarii exploatatiei de la sot /sotie nu se acorda punctaj la selectie pentru preluare integrala. Aceste conditii vor fi verificate si in cadrul Cererilor de Finantare depuse prin intermediul unui Grup de Actiune Locala. Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si valabile la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului solicitantul trebuie sa mentina cel putin incadrarea in dimensiunea SO a exploatatiei agricole, pentru care proiectul este selectat si aprobat, fara a reduce dimensiunea SO sub limita cu care exploatatia a accesat sprijin.

In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Indiferent de forma de organizare, solicitantii trebuie sa respecte incadrarea in categoria microintreprinderi sau intreprinderi mici:

  • microintreprinderi – care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
  • intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Infiintarea unei noi intreprinderi, trebuie sa mentina conditia privind microintreprinderile /intreprinderile mici – tinand cont de intreprinderi partenere /legate, numar de salariati, cifra de afaceri. Se va verifica, inclusiv, conditia de intreprinderi partenere sau legate pentru incadrarea in categoria de microintreprindere sau intreprindere mica. Vor fi eligibili solicitantii care desfasoara activitate agricola numai prin intermediul formei de organizare in numele careia solicita sprijinul, respectand totodata statutul de microintreprindere /intreprindere mica.

Intreprinderea autonoma este intreprinderea care detine mai putin de 25% din capitalul social si/ sau drepturile de vot in structura altor intreprinderi si/ sau alte intreprinderi detin mai putin de 25% in intreprinderea dumneavoastra.

Intreprindere partenera este intreprinderea care detine in proportie de 25%-49,999% din capitalul social si/ sau drepturile de vot in structura altor intreprinderi, sau vice-versa.

Intreprindere legata este intreprinderea care detine peste 50% din capitalul social si /sau drepturile de vot in structura altor intreprinderi, sau vice-versa. Calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileste conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 si Ghidul IMM.

Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina actiuni in alte societati care desfasoara activitati agricole.

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermier trebuie sa se afle in proces de instalare intr-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minima atinsa la momentul depunerii Cererii de Finantare si nu constituie creare de conditii artificiale consolidarea exploatatiei inainte de depunerea Cererii de Finantare), iar inregistrarea pentru prima data a microintreprinderii/ intreprinderii mici, sau pentru prima data a unui cod CAEN agricol in cadrul intreprinderii deja existente prin care solicita sprijin, trebuie sa aiba loc cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare la AFIR; Calculul SO se realizeaza pe baza coeficientilor din Cererea de Finantare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul Solicitantului.

Conditia de 24 de luni se aplica si pentru inscrierea, pentru prima data, la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploatatiei agricole detinute de fermier, sub calitatea de microintreprindere/ intreprindere mica, si se aplica tuturor exploatatiilor, indiferent daca ating, sau nu, dimensiunea minima eligibila la momentul inregistrarii. Indeplinirea conditiei de eligibilitate privind dimensiunea minima a exploatatiei se aplica la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Tinerii solicitanti care sunt inregistrati si autorizati in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/20083 sau Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, de mai mult de 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare la AFIR, cu activitati non-agricole (fara cod CAEN inregistrat in domeniul agricol), pot deveni beneficiari eligibili, numai in cazul in care, in termen de maximum 24 de luni inainte de depunerea Cererii de Finantare, intreprinderea solicitanta inregistreaza si autorizeaza un cod CAEN agricol care sa fie, de asemenea, in acord domeniul proiectului pentru sM 6.1, inscriind ulterior exploatatia la APIA si/sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA.

O exploatatie agricola sau un tanar fermier, NU pot primi sprijin prin aceasta submasura decat o singura data. NU este permisa preluarea de exploatatii agricole care au primit sprijin prin intermediul Masurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, prin intermediul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-2020.

Pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atat pentru tanarul fermier cat si pentru cedenti. NU este admisa faramitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin (mai multe detalii privind intelegerea conditiilor artificiale, puteti regasi in Anexa nr. 16 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea PNDR 2014-2020).

Se va verifica, incepand cu momentul inregistrarii tanarului fermier, istoricul exploatatiei preluate pentru evitarea fractionarii exploatatiilor cu dimensiunea mai mare de 50.000 SO in vederea accesarii fondurilor FEADR.

Pentru studentii care doresc sa acceseze sprijin prin intermediul sM 6.1, in situatia in care sediul facultatii la care sunt inscrisi nu se afa in cel mai apropiat UAT fata de UAT-ul in care este inregistrata exploatatia agricola, acestia sunt eligibili numai daca urmeaza modul de invatamant cu frecventa redusa (fara frecventa/ prin corespondenta).

In situatia in care, o exploatatie se preia de la propria Persoana Fizica, aceasta trebuie sa se preia integral exploatatia agricola detinuta, fara a primi punctaj la selectie. De asemenea, preluarea unei exploatatii de la sot/ sotie nu beneficiaza de punctaj la selectie, pentru preluarea integrala a exploatatiilor agricole. Este interzisa tertilor folosinta sau administrarea exploatatiei agricole beneficiara de sprijin.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE