fonduri europene 2016

PNDR: Fonduri europene pentru procesarea produselor agricole si pomicole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani au la dispozitie si in acest an fonduri europene generoase pentru a putea demara investitii in procesarea produselor agricole si pomicole. Mai exact, in cadrul PNDR, agricultorii pot depune proiecte cu finantare europeana pentru submasura 4.2 – „Sprijin pentru investitii in procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol” si pentru submasura 4.2a – „Procesarea produselor Pomicole”.

Pentru submasura 4.2 – „Sprijin pentru investitii in procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol” este alocata in acest an suma de 93,4 milioane euro. Aceste fonduri sunt destinate investitiilor care au ca scop infiintarea si/ sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese, aplicarea masurilor de protectia mediului, cresterea numarului de locuri de munca sau promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.

Beneficiarii eligibili pentru submasura 4.2 – „Sprijin pentru investitii in procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol”

 • persoane fizice autorizate,
 • intreprinderi individuale, familiale,
 • societati comerciale,
 • cooperative agricole – pot obtine o rata a sprijinului public nerambursabil de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
 • grupuri de producatori

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului pentru submasura 4.2 – „Sprijin pentru investitii in procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol”, conform Ghidului Solicitantului:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile /operatiunile eligibile prevazute prin submasura
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar-veterinar si siguranta alimentara
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Printre cheltuielile finantate prin submasura 4.2 se numara:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
 • Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/ sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) pentru submasura 4.2

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

In ceea ce priveste submasura 4.2a – Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, aceasta dispune de o alocare financiara in acest an de 8,6 milioane euro.

Submasura sprijina financiar investitiile in unitatile care proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie si pentru eficienta energetica precum si entru actiuni de marketing.

Beneficiari eligibili pentru submasura 4.2a sunt:

 • intreprinderi individuale si familiale,
 • persoanele fizice autorizate si persoanele juridice (societati comerciale),
 • grupuri de producatori.
 • cooperative agricole

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului in cadrul submasurii 4.2a:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin submasura
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinantarii investitiei.
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative).
 • Investitia trebuie facuta doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP, exceptând procesarea capsunilor
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare (prezente in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative);
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in capitolul 8.1 al PNDR)
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I.
 • Investitiile destinate obtinerii bauturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se incadreaza in definitia microintreprinderilor conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si/sau in definitia formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative).
 • Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat

Banii disponibili prin submasura 4.2a pot fi folositi si pentru:

 • Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice.
 • Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalatii si echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.
 • Cheltuieli generate de organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului; cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului; achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si forme asociative si 40% pentru intreprinderi mari. Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI (Programul European pentru Inovare).

Sprijinul se va acorda dupa cum urmeaza:

Intreprinderi micro si mici – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
 • 900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare);

Intreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc total un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare).

Intreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare).

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE