PNDR: Cum puteti evita crearea conditiilor artificiale pentru submasura de Investitii in exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

AFIR a publicat recent o anexa la Ghidul Solicitantului pentru submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole in cadrul careia sunt oferite beneficiarilor, precum si functionarilor, instructiuni privind evitarea conditiilor artificiale in procesul de accesare a fondurilor europene.

Potrivit documentului elaborat de AFIR, stabilirea crearii de conditii artificiale se constata in situatia in care sunt indeplinite cumulativ doua tipuri de indicii temeinice denumite elemente obiective si elemente subiective, astfel:

 • a) existenta unor imprejurari de natura obiectiva (elemente obiective)
 • b) existenta unei coordonari intentionate (deliberate) intre solicitant si o terta persoana/terte persoane (elemente subiective).

Elementele obiective reprezinta un set de indicatori definitorii pentru crearea de conditii artificiale. Prin elementele obiective se creaza aparenta unui proiect eligibil sau se introduc componente/actiuni/activitati doar in scopul obtinerii unor avantaje suplimentare din punct de vedere al ratei sprijinului sau al criteriilor de selectie, decontarii unor cheltuieli mai mari decât costurile reale ale investitiilor, incalcarii criteriilor de eligibilitate datorate nerespectarii proiectului tehnic prin schimbarea solutiei tehnice in cazul proiectelor de constructii-montaj.

Scopul urmarit prin crearea conditiilor artificiale este ilicit fata de obiectivele reglementarilor europene aplicabile si fiselor tehnice ale masurilor/submasurilor din PNDR, noteaza AFIR.

Se considera conditii artificiale, acele conditii create in mod voluntar (intentionat) de catre solicitanti in scopul obtinerii unui avantaj oferit prin programul/masura/submasura in cauza, cum ar fi:

 • a) creare de conditii artificiale in vederea incadrarii solicitantului in categoriile de solicitanti eligibili si/sau a indeplinirii unei/unor conditii de eligibilitate specifice masurii/submasurii
 • b) creare de conditii artificiale prin existenta unui beneficiar formal (solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) si a unui beneficiar real (indirect) al finantarii, ca persoane fizice si/sau juridice distincte sau identice
 • c) creare de conditii artificiale in vederea obtinerii unei incadrari mai avantajoase in sistemul principiilor si criteriilor de selectie.
 • d) creare de conditii artificiale in vederea obtinerii unui procent suplimentar al intensitatii/plafon mai mare al sprijinului comparativ cu cel la care proiectul si/sau solicitantul/beneficiarul ar fi avut dreptul daca nu s-ar fi creat conditia artificiala respectiva.

AFIR precizeaza in document ca „nu se considera conditii artificiale situatiiile in care se realizeaza identificarea in documentatia prezentata a unor erori materiale sau a corecturilor acestora, deficiente care, pe parcursul verificarilor efectuate si a clarificarilor transmise de solicitanti cu ocazia solicitarii informatiilor suplimentare nu sunt dovedite ca au scop ilicit”.

In cadrul anexei, AFIR ofera cateva exemple care conduc la suspiciunea potrivit careia conditiile de eligibilitate si selectie au fost create in mod artificial in vederea obtinerii unui avantaj contrar obiectivelor legislatiei:

Avantaj vizat: Verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului

 • Solicitantul nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili pentru finantare
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
 • Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR ( pâna la contractare acesta trebuie sa achite debitul catre AFIR).

Premisa de creare a conditiilor artificiale

Crearea unei societati noi (solicitant de fonduri) de catre asociati/actionari majoritari, administrator/i, salariat/i ai altor entitati economice cu acelasi tip de activitate fata de tipul de activitate finantabil prin proiect.

Stare de fapt care indica o suspiciune de creare de conditii artificiale

Sunt identificati indicatori care conduc la concluzia ca o societate existenta (care intra sub incidenta restrictiilor de eligibilitate) /asociatii/actionarii /administratorii /angajati ai acesteia a/au creat o noua societate prin care acceseaza fondurile FEADR prin eludarea criteriilor restrictive dar aceasta/acestia continua sa detina controlul asupra solicitantului sau a productiei acestuia? (ex de elemente ce pot fi identificate: finantarea investitiilor noii societati de catre cea veche prin imprumuturi sau plati nejustificate, cedarea voluntara/vanzarea de terenuri/mijloace de productie care sunt folosite in continuare in comun, integrarea fluxurilor de productie prin preluarea semnificativa a productiei*)

* se considera preluarea semnificativa a productiei : situatia in care solicitantul/beneficiarul desface/prevede desfacerea productiei realizata/prevazuta in proportie de peste 75% din Cifra de Afaceri catre un singur alt agent economic

Masuri luate in cazul confirmarii crearii de conditii artificiale

 • I. In etapa de verificare a Cererii de Finantare – Declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibila si retragerea acesteia din procesul de selectie
 • II.In etapa de verificarea cererilor de plata – Declararea Cerereii de Finantare ca fiind neeligibila, rezilierea Contractului de Finantare incheiat cu AFIR, constituirea unui debit (daca este cazul) pentru recuperarea eventualelor transe de plata anterioare.

Avantaj vizat: Stabilirea intensitatii sprijinului public

 • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO.

Premisa de creare a conditiilor artificiale

Asociatul/actionarul unic/majoritar/, persoana cu varsta sub 40 de ani nu este cel care conduce efectiv societatea (nu detine controlul in mod efectiv, chiar daca este asociat/actionar unic sau detine majoritatea absoluta a partilor sociale/actiunilor-peste 50% si detine calitatea de unic administrator)

Stare de fapt care indica o suspiciune de creare de conditii artificiale:

Asociatul /actionarul unic/majoritar/, in calitate de unic administrator, persoana cu varsta sub 40 de ani NU este cel care semneaza in mod sistematic documentele legate de activitatea economica a societatii (documente de finantare, documente de plata, contracte, etc), existând o practica frecventa si/sau nejustificata de delegare/imputernicire catre alte persoane a atributiilor sale.

Masuri luate in cazul confirmarii crearii de conditii artificiale

 • I. In etapa de verificare a Cererii de Finantare – Diminuarea corespunzatoare a ratei si a cuantumului sprijinului public vizate prin crearea conditiei artificiale.
 • II. In etapa de verificarea cererilor de plata – Diminuarea corespunzatoare a ratei si a cuantumului sprijinului public vizate prin crearea conditiei artificiale, constituirea unui debit (daca este cazul) pentru recuperarea sumelor suplimentare platite in cazul eventualelor transe de plata anterioare.

In etapa de verificare a Cererii de Finantare, decizia privind constatarea creari unei conditii artificiale se ia dupa parcurgerea urmatorilor pasi:

 • Identificarea si analiza corelarii indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a conditiilor artificale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei notificari, prin care i se solicita totodata sa-si exprime un punct de vedere intr-un termen procedural adecvat.
 • Primirea si analiza punctului de vedere exprimat de solicitant( daca acesta il trimite in termenul procedural comunicat).
 • Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibila in urma identificarii fara echivoc, in mod obiectiv si fundamentat a unor conditii artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de cofinantare/ajutorului financiar vizate ca avantaje si luarea masurilor ce se impun in urma recalcularilor prezentându-se in mod obligatoriu la rubrica observatii in fisa de verificare E1.2, si modul in care a fost incalcat prin crearea respectivei conditii artificiale cel putin un obiectiv general sau specific aferent legislatiei agricole sectoriale precizat in reglementarile comunitare aplicabile si/sau in fisele tehnice ale masurilor/submasurilor.

In etapa de verificare a solicitarilor de plata, decizia privind constatarea creari unei conditii artificiale se ia doar dupa parcurgerea pasilor procedurali aferenti constatarii unei nereguli, astfel:

 • Identificarea si analiza corelarii indicatorilor care au condus la constatarea suspiciunii rezonabile de creare a conditiilor artificiale.
 • Intocmirea formularului IRD 0.1 – Suspiciune de neregula/suspiciune de frauda
 • Intocmirea Proiectului Procesului Verbal de Constatare a neregulilor si transmiterea acestuia catre beneficiar pentru exprimarea unui punct de vedere
 • Primirea si analiza punctului de vedere exprimat de beneficiar(daca acesta il trimite in termenul procedural comunicat)
 • Intocmirea Procesului Verbal de Constatare a neregulilor in care se vor identifica fara echivoc, in mod obiectiv si fundamentat, conditiile artificiale create de solicitant in vederea creeri eligibilitatii solicitantului si/sau a proiectului sau recalcularea punctajului/ratei de cofinantare/ajutorului financiar vizate ca avantaje si luarea masurilor ce se impun in urma recalcularilor. In concluzii se va enunta in mod fundamentat modul in care a fost incalcat prin crearea respectivei conditii artificiale cel putin un obiectiv general sau specific aferent legislatiei agricole sectoriale precizat in reglementarile comunitare aplicabile si/sau in fisele tehnice ale masurilor/submasurilor.

Anexa privind instructiunile de evitarea a conditiilor artificiale pentru submasura de Investitii in exploatatii agricole poate fi consultata integral pe site-ul AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE