PNDR: Cum puteti contesta rezultatele selectiei proiectelor cu fonduri europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Contestatiile pot fi depuse de fermieri incepand cu momentul publicarii Raportului de Selectie lunar, trimestrial sau final pe pagina de internet AFIR.

Aplicantii care au depus proiecte in cadrul unei sesiuni anuale continue pentru care a fost intocmit un raport de selectie lunar/ trimestrial/ final au la dispozitie 5 zile lucratoare de la postarea pe pagina de internet AFIR a Raportului de Selectie/ lunar/ trimestrial/final, potrivit unor documente consultate de StiriAgricole.ro.

Contestatiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse prin fax/posta la OJFIR pentru submasurile cu depunere letrica sau online pentru submasurile cu depunere online.

Contestatiile depuse in mod eronat la sediul AFIR, MADR – DGDR-AM PNDR sau la structurile teritoriale ale AFIR / MADR – DGDR-AM PNDR se redirectioneaza la AFIR central pentru a fi repartizate structurii competente in vederea instrumentarii.

Vor fi considerate contestatii si analizate in baza prezentei proceduri doar acele solicitari care contesta elementele legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selectie, stabilirea cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarata eligibila/ valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat penru proiectul depus, componenta financiara dominanta.

Cu exceptia situatiilor prevazute la alin (4), solicitarea va fi solutionata de structura competenta din cadrul AFIR, conform prevederilor legale ce reglementeaza regimul juridic aplicabil petitiilor si sesizarilor.

Analizarea contestatiilor se realizeaza de catre expertii din cadrul AFIR central sau CRFIR pentru masurile delegate. In mod obligatoriu, contestatiilor vor fi analizate de catre alti experti care nu au participat la evaluarea initiala a proiectelor.

In acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va intocmi un raport privind analiza contestatiei si solutia propusa in urma reevaluarii elementelor contestate. Daca solutia propusa in urma reevaluarii proiectului contestat difera de cea din Raportul de selectie lunar/ trimestrial/ final, se vor intocmi noi fise de evaluare in cazul proiectelor la care nu s-a continuat verificarea cererii de finantare din punct de vedere al indeplinitii conditiilor de eligibilitate si nici al evaluarii criteriilor de selectie.

Termenul de analizare a tuturor contestatiilor depuse pentru o submasura este de 10 zile lucratoare pentru contestatiile aferente raportului de selectie lunar, respectiv 20 de zile pentru cele aferente raportului trimestrial, de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Situatia centralizatoare lunara/ trimestriala/ finala a contestatiilor, sub sanctiunea returnarii intregii documentatii aferente, va fi insotita in mod obligatoriu de dosarul fiecarei contestatii care va cuprinde:

  • – contestatia depusa
  • – raportul de analiza a contestatiei
  • – notificarea transmisa aplicantului
  • – fisa de verificare
  • – fisa de verificare refacuta pentru contestatiile propuse a fi admise sau partial admise
  • – documentele justificative elocvente

In termen de maximum 2 zile lucratoare de la primirea situatiei lunare/ trimestriale/ finale privind contestatiile depuse, secretariatul Comisiei de Contestatii verifica existenta tuturor documentelor prevazute la alin 10 pentru fiecare contestatie in parte, precum si daca contestatia a fost depusa in termenul prevazut.

Pentru solutionarea contestatiilor, Comisia de Contestatii va desfasura urmatoarele activitati:

  • – analizarea contestatiei, a raportului de analiza a contestatiei, precum si verificarea concordantei lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului.
  • – analiza fundamentarii solutiei propuse de expertul care a instrumentat contestatia.

In situatia in care exista aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesita o opinie de specialitate, Comisia de Contestatii poate solicita in scris opinia unui consultant permanent, ce va avea un rol consultativ. Opiniile acestora vor fi consemnate intr-un proces verbal.

In urma instrumentarii contestatiilor, Comisia de Contestatii poate adopta urmatoarele solutii:

foto 1

Daca aplicantul contesta mai multe elemente legate de rezultatul evaluarii proiectului sau contestatia nu este depusa in termen, Comisia de Contestatii se pronunta dupa cum urmeaza:

foto 2

Termenul de solutionare a contestatiilor de catre Comisia de Contestatii este de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora la secretariatul DGDR-AM PNDR. Termenul se poate prelungi cu 7 zile lucratoare daca Comisia de Contestatii solicita reverificarea unei/unor contestatii de catre AFIR nivel central si cu 10 zile lucratoare in cazul in care Comisia de Contestatii este convocata pentru analiza contestatiilor pentru doua sau mai multe submasuri.

Dupa publicarea raportului de contestatii, AFIR va proceda la selectia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent ultimei luni pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar/trimestrial/ final, iar proiectele cu punctajul total mai mic decat ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care s-a intocmit un raport de selectie lunar/ trimestrial vor ramane in asteptare si vor intra in competitie cu proiectele depuse in cadrul aceleiasi sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor, dupa caz.

Finantarea proiectelor va fi realizata din suma disponibila calculata ca diferenta intre alocarea sesiunii anuale continue si valoarea publica totala a proiectelor selectatr prin rapoartele de selectie/ contestatii lunare/ trimestriale, cu exceptia contestatiilor aferente sesiunilor continue de depunere aferente anului 2015 ce sunt finantate din anvelora totala a masurii.

In situatia in care nu mai exista alocare disponibila, finantarea proiectelor va fi realizata prin suplimentarea alocarii aferente sesiunii in cauza, atunci cand e cazul, cu exceptia situatiei in care nu mai exista alocare disponibila din anvelopa totala a masurii in urma aplicarii art. 12.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE