afir

PNDR: Cum puteti construi o pensiune cu fonduri europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pensiunea agroturistica reprezinta o idee de afaceri demna de luat in seama de cei care isi doresc sa porneasca o activitate neagricola intr-o zona rurala. Exista chiar fonduri europene nerambursabile, prin PNDR, care incurajeaza acest tip de start-up-uri.

Una dintre masurile de finantare prin care se poate construi o pensiune agroturistica este Submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale.

Pentru a beneficia de aceste fonduri europene, solicitantii trebuie sa fie:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole1 care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atât cele existente cât si cele nou infiintate (start-ups) trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul de lucru unde se realizeaza proiectul trebuie sa fie amplasate in mediul rural).

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • sa prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole;
 • Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin submasura 6.2;
 • Sediul social si punctul/punctele de lucru in care se va desfasura activitatea neagricola pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural. Prin exceptie, pentru entitatile care desfasoara si activitati agricole si care sunt prioritizate astfel la selectie, punctul/punctele de lucru aferente acestor activitati agricole pot fi amplasate si in mediul urban.
 • Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri).

Proiecte ce vizeaza investitii in agroturism (pensiuni agroturistice si/sau servicii de agrement) in zonele cu potential turistic ridicat

Vor fi punctate (10 puncte) proiectele care se dezvolta in zone cu potential turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potentialului de dezvoltare turistica (evaluare finala).

Punctajul acordat acestui criteriu se calculeaza in functie de amplasamentul investitiei (comuna), in localitati cu concentrare foarte mare de resurse si in localitati cu concentrare mare de resurse.

Lista comunelor cu potential turistic este intocmita in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a- zone cu resurse turistice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potentialului de dezvoltare turistica (evaluare finala)

Structurile de primire agro-turistica vor fi in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism;

Pentru investitii in structuri de primire agro-turistica se va respecta definitia agro-turismului data in cadrul Ordinului nr. 65/2013, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta;

Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire agro-turistica este considerata investitie noua;

Pentru investitiile noi in structurile de primire agro-turistica (constructie noua sau extindere), suprafata de teren aferenta structurii de primire turistica trebuie sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare in domeniul turismului, in vederea evitarii supra-aglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural;

Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic;

Beneficiarul trebuie sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor naturale protejate. In situatia in care beneficiarul nu prezinta toate autorizatiile solicitate inainte de a doua transa de plata, proiectul devine neeligibil.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali si este de:

 • 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului la valoarea de 70.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism, pe baza unui Plan de Afaceri.

Sprijinul se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de Finantare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia respectarii Planului de Afaceri, fara a depasi cinci ani de la incheierea Contractului de Finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE