PNDR: Cum puteti accesa fonduri europene pentru infiintarea grupurilor de producatori

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care doresc sa se asocieze in cadrul unor grupuri de producatori au posibilitatea sa acceseze si in acest an fonduri europene nerambursabile, prin intermediul masurii Submasura 9.1 – Infiintare grupuri de producatori in sectorul agricol, din cadrul PNDR 2020.

Mai exact, scopul submasurii il constituie incurajarea infiintarii si functionarii administrative a grupurilor de producatori in sectorul agricol, recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare. Astfel, fermierii vor putea sa isi adapteze productia la cerintele pietei, sa isi introduca in comun pe piata produsele si sa obtina preturi mult mai competive atat la vanzare, precum si la achizitionarea de inputuri, conform noului Ghid al solicitantului.

Solicitantii eligibili pentru Submasura 9.1 – Infiintare grupuri de producatori in sectorul agricol sunt grupurile de producatori care se incadreaza in definitia IMM-urilor si care sunt recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare, pentru urmatoarele sectoare:

 • culturi de camp;
 • horticultura (exceptand grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);
 • cresterea animalelor si pasarilor, mixte;

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a demonstra indeplinirea conditiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul Planului de Afaceri toate informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste informatii.

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;

Solicitantul prezinta un Plan de Afaceri care trebuie sa detalieze activitatile planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27(1) R1305/2013):

 • adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;
 • introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
 • stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;
 • alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

Submasura 9.1 are aplicabilitate la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori din sectorul agricol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Prin Submasura 9.1 nu se pot finanta cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producatori existente. Astfel, sunt excluse de la finantare grupurile de producatori rezultate in urma fuziunii unor grupuri de producatori existente.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii cinci ani de la recunoastere, si suma maxima de 100.000 euro/an.

Sprijinul este forfetar, degresiv, platit in transe anuale, pentru o perioada care nu poate depasi 5 ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut, acordat in baza unui Plan de Afaceri.

Sprijinul se acorda ca procent calculat pe baza valorii productiei comercializate (VPC) anual prin intermediul grupului, cu exceptia primului an, cand se poate plati grupului de producatori un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a productiei comercializate de catre membrii acestuia, in ultimii trei ani inainte de aderarea la grup.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea productiei comercializate prin intermediul grupului de producatori astfel:

 • Anul I de la recunoastere – 10 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul II de la recunoastere – 8 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul III de la recunoastere – 6 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul IV de la recunoastere – 5 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
 • Anul V de la recunoastere – 4 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an.

Sprijinul nerambursabil se va plati sub forma unui ajutor forfetar degresiv, in transe anuale, pe o perioada care nu poate depasi cinci ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut.

In cazul nerespectarii planului de afaceri, sprijinul se va recupera, proportional cu obiectivele nerealizate (cele stabilite de solicitant prin planul de afaceri).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE