PNDR: cum puteti accesa fonduri europene pentru infiintarea activitatilor neagricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii si antreprenorii vor putea accesa si anul acesta fonduri europene dedicate infiintarii activitatilor neagricole in zonele rurale, prin intermediul Submasura 6.2 din PNDR.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Beneficiarii sunt fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data; persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; micro-intreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii sprijinului; micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii proiectului(start-ups).

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atât cele existente cât si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activitatilor agricole pot fi amplasate si in mediul urban. Sunt eligibili in cadrul submasurii 6.2, numai solicitantii inscrisi la ONRC.

Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati aferente a unui cod CAEN pâna la maximum 5 (cinci) coduri CAEN inregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate in conditiile Legii nr. 359/2004. In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale sprijinului public nerambursabil (50.000 euro, respectiv 70.000 euro), proiectul va primi spijinul cel mai mic. Totodata, in cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selectie, se va acorda punctajul cel mai mic.

Pentru a fi eligibili solicitantii care la data depunerii Cererii de finantare aveau autorizat/ autorizate codul/ codurile CAEN propus/ propuse prin proiect, au obligatia de a depune o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care solicita finantare.

Nu sunt eligibili solicitantii ai caror asociati/actionari detin parti sociale in cadrul altor intreprinderi care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN autorizat/ autorizate la ONRC, ca cel/ cele propus/ propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/ acestora, autorizate.

Nu sunt eligibili solicitantii in cadrul carora se regasesc asociati/ actionari – persoane fizice rude de gradul I sau care sunt sot/sotie cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicita in cadrul aceleiasi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin submasura 6.2 si prin Masura 19 “Dezvoltarea locala LEADER”- submasura 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”pentru aceleasi tipuri de activitati sau activitati complementare.

In acest sens solicitantii vor declara ca nu se afla in aceasta situatie (bifa in Sectiunea F – a Cererii de finantare).

Sprijinul financiar forfetar pentru infiintarea de activitati neagricole poate fi accesat o singura data prin sM 6.2 sau prin Masura 19 „Dezvoltarea locala LEADER” – Submasura 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” cu conditia ca asociatii/actionarii solicitantului sa nu detina aceasta calitate in cadrul altor intreprinderi care au beneficiat de sprijin nerambursabil forfetar prin aceste submasuri.

In situatia solicitantilor cu asociati/ actionari comuni doar un singur solicitant poate fi eligibil, o singura data, pentru sprijin financiar nerambursabil forfetar in cadrul sub-masurilor 6.2 si 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” (pentru sprijin nerambursabil forfetar, asimilat submasurii 6.2).

In cadrul unei sesiuni anuale un singur membru al unei gospodarii agricole poate solicita sprijin pe sM 6.2. Un singur membru al unei gospodarii agricole poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe sM 6.2 pe intreaga perioada de programare 2014-2020. (bifa in Sectiunea F – a Cererii de finantare).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE