PNDR: In ce conditii puteti accesa fonduri europene pentru tinerii fermieri

Facebook
Twitter

Tinerii fermieri care doresc sa se instaleze ca unici sefi de exploatatie agricola au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, prin PNDR, in valoare de 50.000 de euro.

Pentru a realiza acest obiectiv, solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil trebuie sa fie tineri fermieri in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013.

De asemenea, pot accesa fonduri europene prin Submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri si persoanele juridice cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Potrivit documentelor AFIR, „tanarul fermier” reprezinta o persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finantare, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primarie in Registrul Agricol, la APIA in Registrul Unic de Identificare si la ANSVSA in Registrul Exploatatiilor – dupa caz, inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO;
  • Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
  • Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA;

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, in functie de forma de organizare sunt:

  • persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: individual si independent, ca persoana fizica autorizata; ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; ca intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale;
  • asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociatul majoritar (50%+1) care participa la capitalul si managementul persoanei juridice va indeplini calitatea de tanar fermier in conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 si va respecta dispozitiile aplicabile atat tanarului fermier care se stabileste in calitate de unic sef al exploatatiei, cat si tanarului fermier care exercita controlul efectiv asupra persoanei juridice in conformitate cu prevederile din R(UE) nr. 807/2014, art. 2.

In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, tanarul fermier care urmeaza a se instala, trebuie sa detina cel putin 50%+1 din actiuni, exercitand control efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 6 ani/8 ani (in cazul exploatatiilor pomicole).

De asemenea, indiferent de forma de organizare, solicitantii trebuie sa respecte incadrarea in categoria microintreprinderi sau intreprinderi mici:

  • microintreprinderi – care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
  • intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de administrare cu drepturi depline in calitate de sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole, pentru prima data. Transferul exploatatiei se realizeaza prin intermediul documentelor de proprietate si/sau arenda si/ sau concesionare. Exploatatia agricola cu dimensiunea cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO produce in principal produse agricole vegetale si/sau animale (materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor.

Ce presupune instalarea unui tanar fermier

Procesul de instalare a tanarului fermier trebuie sa fie inceput si sa fie in curs de desfasurare la momentul depunerii Cererii de Finantare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submasuri, se arata in Ghidul solicitantului.

Instalarea tanarului fermier se desfasoara in urmatoarele etape:

Etapa I: Inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere /intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare.

Intre timp, fermierul pregateste Planul de Afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc., iar inscrierea la APIA si /sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA /DSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea economica prin care solicita sprijin, se face in acelasi termen de maximum 24 de luni. Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de Finantare pentru aceasta submasura.

Etapa II: Depunerea si inregistrarea Cererii de Finantare insotita de Planul de Afaceri si documentele obligatorii

Documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de Finantare), precum si documentele anexa. Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata.

Etapa III: Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de Afaceri

Mai exact, acest lucru se refera la acordarea celei de-a doua transe de plata. Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:

  • 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 SO si 50.000 SO
  • 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 SO si 29.999 SO

Este important ca inainte de depunerea Cererii de Finantare, solicitantul sa identifice, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) si sa il mentioneze in Cererea de Finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar” si in Planul de Afaceri si sectiunea III – Descrierea principiilor de selctie indeplinite. De asemenea, se va incadra corect proiectul din punct de vedere a alocarii financiare a masurii/ submasurii/ componente (alocare distincta), dar si in Planul de Afaceri – sectiunea dedicata.

In situatia in care in momentul evaluarii se constata ca solicitantul si-a incadrat gresit proiectul din punct de vedere al alocarii financiare si/ sau si-a estimat punctajul (autoevaluare /prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, acestia vor intra in procesul de selectie in raportul de selectie final.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE