AFIR

PNDR: Cum poate accesa un tanar fonduri europene pentru o exploatatie zootehnica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agricultorii pana in 40 de ani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul Submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din cadrul PNDR 2020. Sprijinul financiar care poate fi incasat in acest caz este de maximum 50.000 de euro.

De exemplu, un tanar care isi doreste sa infiinteze o exploatatie zootehnica prin intermediul acestei submasuri trebuie sa respecte mai multe conditii minime obligatorii, potrivit Ghidului Solicitantului.

Astfel, pentru a accesa fondurile europene nerambursabile, aferente Submasurii 6.1, fermierul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici si sa detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de Finantare).

De asemenea, solicitantul trebuie sa prezinta un Plan de Afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri. Nu mai putin important este ca beneficiarul fondurilor sa isi stabileasca domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri.

O alta masura vizeaza implementarea (demararea) Planului de Afaceri care trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Totodata, solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii. Fermierul activ reprezinta „persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, care desfasoara activitati agricole gestionate de un fermier si situate pe teritoriul Romaniei, definit conform Legislatiei: Ordonanta de Urgenta nr. 3 din 2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, care poate fi regasita ca Anexa nr. 9 la prezentul ghid”.

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul trebuie sa faca dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri).

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu si a legislatiei aplicabile (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri) sau adaptari ale platformelor deja existente. Se va consulta in acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole” si „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”. In cazul in care exploatatia detine amenajari privind gestionarea gunoiului de grajd, conforma cu cerintele de mediu si cele aferente Anexei 8 la Ghid, in Planul de Afaceri se va descrie platforma si conformitatea acesteia cu cerintele normelor de mediu si daca este cazul, se vor atasa documente justificative.

In cazul infiintarii/ adaptarii platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face in sistem:

  • Individual (gospodaresc), caz in care solicitantul trebuie sa aiba/ prevada platforme individuale conform prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, cu mentiunea ca nu sunt acceptate ca platforme individuale: gramezile de compost cu pat de paie sau intaritura de pamant si gramezile de compost pe folii de plastic; sau
  • Comunal – adaptate tinand cont de existenta unei platforme comunale.

In functie de tipul de platforma ales, respectiv, constructie provizorie sau permanenta, conform legii 50/1991, terenul pe care se va amenaja platforma de gunoi de grajd se poate afla in proprietatea solicitantului sau se poate prezenta documentul care atesta dreptul de folosinta al acestuia.

Sunt eligibili solicitantii care au varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare si au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, si sa detina competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:

  • studii medii/ superioare9 in domeniul agricol/ veterinar/ economie agrara; sau
  • competente in domeniul agricol11 /veterinar/ economie agrara dobandite prin participarea la programe de instruire/initiere/ specializare care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala; sau
  • recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale; sau
  • angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Fermierul trebuie sa detina sau sa isi ia angajamentul de a dobandi competente si calificari profesionale in raport cu tipul de activitate agricola pe care urmeaza sa o desfasoare (de exemplu: beneficiarul care infiinteaza o exploatatie zootehni ca, trebuie sa urmeze un curs de instruire in domeniul zootehnic), in maximum 33 de luni incepand de la data deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai mult de ultima transa de plata, pentru a-i permite acestuia sa se conformeze conditiilor referitoare la dobandirea competentelor profesionale specificate in programul de dezvoltare rurala.

In cuprinsul Planului de Afaceri se vor detalia elementele minime necesare asigurarii conformitatii cu normele de mediu privind gestionarea platformelor de gunoi de grajd, iar calculele se vor efectua in baza metodologiei si a legislatiei aplicabile anexate (Anexa nr. 8), sau se va face dovada existentei acestora, respectiv se vor detalia in Planul de Afaceri (sectiunea aferenta descrierii situatiei curente) amenajarile existente care sa fie in conformitate cu cerintele documentatiei de implementare pentru sM 6.1 si din Ghidul Solicitantului.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE