septembrie 28, 2021

PNDR: cum iti poti construi cu fonduri europene o pensiune agroturistica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Antreprenorii, precum si fermierii, au posibilitatea sa acceseze si in acest an fonduri europene nerambursabile pentru afacerile neagricole din mediul rural. Mai exact, prin intermediul submasurii 6.2 – „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”, cei interesati pot obtine fonduri europene de pana la 70.000 euro pentru construirea unor unitati agroturistice.

Submasura 6.2 are ca scop in special, crearea de noi activitati neagricole pentru fermierii detinatori ai exploatatiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru intreprinzatorii din mediul rural care se incadreaza in categoria micro‐intreprinderilor sau intreprinderilor mici, acordându‐se prioritate sectoarelor cu potential ridicat de dezvoltare identificate in Acordul de Parteneriat, in concordanta cu Strategia Nationala de Competitivitate.

Potrivit Ghidului Solicitantului, printre domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub‐masurii regasim si activitatile turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro‐turistica cu functiuni de cazare si servicii de alimentatie publica.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub‐masura sunt:

– Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);

– Micro‐intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le‐au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin;

– Micro‐intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start‐ups).

Micro‐intreprinderile si intreprinderile mici, atât cele existente cât si cele nou infiintate (start‐up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa‐si desfasoare activitatea in spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activitatilor agricole pot fi amplasate si in mediul urban. Sunt eligibili in cadrul submasurii 6.2, numai solicitantii inscrisi la ONRC.

Pentru a fi eligibili solicitantii care la data depunerii Cererii de Finantare aveau autorizat codul CAEN propus prin proiect, au obligatia de a depune o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea pentru care solicita finantare.

Nu sunt eligibili solicitantii ai caror asociati/actionari detin parti sociale in cadrul altor intreprinderi care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN autorizat la ONRC, ca cel propus prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia, autorizate.

Solicitantul trebuie sa desfasoare o activitate agricola – cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi ‐ la momentul depunerii Cererii de Finantare, in conformitate cu prevederile In cazul start‐up‐urilor, activitatea agricola poate fi dovedita de asemenea si in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfasurat activitate agricola la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Exploatatia agricola aferenta agropensiunii trebuie sa fie amplasata pe raza aceleiasi unitati administrativ – teritoriale (comuna) cu amplasamentul pe care se va realiza si investitia (in conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificarile si completarile ulterioare).

Structurile de primire turistice cu functiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice11 trebuie sa indeplineasca criteriile minime obligatorii prevazute in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa indeplineasca criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margareta.

Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica de tipul pensiune agroturistica este considerata investitie noua.

Pentru investitiile noi in structurile de primire turistica de tipul pensiune agroturistica (constructie noua / schimbarea destinatiei unei cladiri) suprafata de teren aferenta structurii de primire turistica trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea evitarii supra‐aglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural;

Beneficiarul isi va lua angajamentul ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic Beneficiarul trebuie sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor naturale protejate.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE