afir

PNDR: Criterii de selectie a proiectelor cu fonduri europene pentru ferme mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agricultorii care detin ferme cu dimensiunea economica 8.000 – 11.999 € SO pot accesa fonduri europene nerambursabile de maximum 15.000 euro pe proiect, in cadrul masurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Potrivit criteriilor de selectie publicate in Ghidul solicitantului, cele mai mari sanse de obtinere a fondurilor europene le au fermierii care propun proiecte in domeniul legumicol sau in cel de crestere a bovinelor. De asemenea, sansele de accesare a fondurilor nerambursabile cresc si daca solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara.

Va prezentam in cadrul acestui articol criteriile de selectie ale proiectelor depuse pe Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol (in functie de nivelul de educatie si/sau calificare in domeniul agricol)

1. Solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara – 20 puncte.

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale si/sau liceale in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara – 15 puncte.

3. Solicitantul prezinta dovada urmarii unui curs de calificare de minimum Nivel I in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara finalizat cu un certificat de competente profesionale eliberat de un furnizor de formare profesionala a adultilor recunoscut de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) sau recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale – 10 puncte.

4. Solicitantul prezinta dovada de absolvire a unor cursuri de initiere/instruire/specializare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara, care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala – 5 puncte.

Principiul sectorului prioritar care vizeaza sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura si productia de seminte)

Sectorul vegetal:

  • 1. Legumicultura (se refera atat la legumele in camp cat si la cele in spatii protejate, inclusiv ciupercariile din spatiile climatizate), se accepta si producere de material saditor/samanta de legume – 15 puncte
  • 2. Producere de samanta/material saditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole) – cu exceptia celor pentru legumicultura – 12 puncte
  • 3. Pomicultura, exceptand pepinierele pomicole – 10 puncte

Sectorul zootehnic:

  • 1. Bovine – 15 puncte
  • 2. Apicultura – 12 puncte
  • 3. Ovine si caprine – 10 puncte

Pentru acordarea punctajului de selectie se va tine cont de ponderea culturilor sau speciilor de animale in cadrul calculului SO care trebuie sa fie dominanta in totalul SO exploatatie.

Se vor acorda 15 puncte pentru o exploatatie legumicola, in care se considera a fi permisa inclusiv producerea de material saditor (precum si materialul semincer), doar pentru culturile de legume si 12 puncte pentru o exploatatie care vizeaza producere de samanta si material saditor (sunt acceptate pepinierele pomicole si viticole)- doar exploatatiilor care vizeaza celelalte tipuri de culturi, excluzandu-se la acest punct culturile de legume.

In cazul pepinierelor pomicole si viticole, punctajul va fi acordat in cadrul celui de – al doilea criteriu de selectie.

Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

  • 1. Proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat – 30 puncte
  • 2. Proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu – 25 puncte

Incadrarea in tipul de potential (ridicat sau mediu) se va face tinand cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT-ul unde figureaza cultura predominanta existenta/ infiintata raportat la total valoare SO, in baza Studiului ICPA – „Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola si a potentialului de dezvoltare a investitiilor in activitatile de procesare agro-alimentara, estimarea necesarului de stocare si procesare pe zone” din Anexa nr. 11 la Ghidul Solicitantului.

Se va tine cont de precizarile din legenda mentionata in Metodologia de realizare a Studiului, din Anexa nr. 11 la Ghidul Solicitantului, prin care se face corelarea dintre culoare si potential (ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, scazut = culoarea rosu – pentru care nu se acorda punctaj).

In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foaia de lucru ”Vegetal„ din Anexa nr. 11 la Ghidul Solicitantului, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilari culturi” pentru incadrarea pe potential.

In cazul in care apar discrepante intre valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT si capacitatea de productie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizand studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa nr 11 la Ghidul Solicitantului. Studiul OSPA judetean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi insotit de avizul ICPA.

Principiul fermelor de familie

Prioritizarea fermelor de familie conform definitiei din OUG nr. 43/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, care se incadreaza in dimensiunea fermei mici (8.000 – 11.999 € SO) – 30 puncte.

Principiul raselor/soiurilor autohtone

Solicitantul demonstreaza ca detine/dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de Afaceri ca va pastra / dezvolta, pe toata durata de implementare a acestuia, nucleul de rase indigene, respectiv soiuri autohtone (indiferent de ponderea acestora masurata in SO) – 5 puncte.

Sectorul Vegetal

Solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca detine/dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de Afaceri ca va pastra/ dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului. Soiurile autohtone sunt cele obtinute din samanta autohtona, si anume samanta certificata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniul calitatii semintelor, care a fost produsa pe teritoriul Romaniei din soiuri inregistrate in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania elaborat de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor (ISTIS), ce se regaseste la adresa http://istis.ro/Catalog-ISTIS, in anul respectiv de cerere, in dreptul carora este inscris un cod care apartine mentinatorilor din Romania.

Sectorul Zootehnic

Solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca detine/dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de Afaceri ca va pastra/ dezvolta nucleul de rase pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului.

Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta Certificatul de origine pentru animalele de rasa (indigene) mentionate in Anexa nr. 12 la Ghidul Solicitantului eliberat de Asociatiile/ Organizatiile crescatorilor de animale, acreditate pentru intocmirea si mentinerea registrului genealogic. Lista acestor organizatii si asociatii se regaseste in Anexa nr. 13 la Ghidul Solicitantului.

Punctajul se va acorda proportional in functie de ponderea numarului de animale pentru care se prezinta certificate, in total efectiv de animale (exprimat in SO) din cadrul exploatatiei.

Sprijinul nerambursabil este de maxim 15.000 Euro si se acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. De asemenea, sprijinul se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE