PNDR: costurile standard pentru infiintarea unei culturi de capsun

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care sunt interesati sa depuna proiecte cu finantare europeana, in cadrul submasurii 4.1a – Investitii in pomicultura, au de acum posibilitatea sa verifice costurile standard pentru infiintarea livezilor.

De exemplu, potrivit unui document afisat pe site-ul Agentiei de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR), valorile aplicabile tuturor speciilor sunt urmatoarele:

  • Proiectarea, analiza sol, asistenta tehnica (620 euro/ha)
  • Pregatirea terenului (840 euro/ha)
  • Echipament irigare localizata (3.500 euro/ha)
  • Instalare echipament irigare localizata (500 euro/ha)
  • Sistem imprejmuire (10 euro/ha)
  • Instalare sistem imprejmuire (2 euro/ha)

Pentru un numar de aproximativ 37.000 de plante la hectar, costul pentru fertilizare si dezinfectare sol ar ajunge la circa 1.793 euro la hectar.

Materialul saditor are un cost standard de 3.668 de euro pe hectar, lucrarile de plantare fiind estimate la un cost de 700 de euro.

De asemenea, prentru achizitionarea si instalarea unui solar, un fermier ar avea de platit circa 3.573 euro pe hectar, instalarea solarului avand un cost standard de 592 euro/hectar, potrivit AFIR.

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, fisa submasurii 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole” pentru infiintarea/reconversia plantatiilor si pentru infiintarea de pepiniere se acorda sprijin sub forma costurilor standard si a contributiei in natura.

Sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard si contributiei in natura doar pentru operatiunile detaliate in fisa submasurii, sectiunea „Sume aplicabile si rate de sprijin”, prezente si in Cererea de Finantare aferenta Ghidului Solicitantului pentru submasura 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole”.

Cheltuielile necesare implementarii proiectelor care presupun lucrari tehnologice pregatitoare (ex. defrisare, desfundare, nivelare) si de infiintare/reconversie plantatii pomicole in cadrul submasurii 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole”, efectuate inainte de semnarea Contractului de Finantare, dar dupa depunerea Cererii de Finantare sunt eligibile si pot fi decontate dupa contractare. Aceste cheltuieli vor fi realizate in conformitate cu studiul de fezabilitate/ proiectul tehnic de infiintare a plantatiei depus si nu pot fi decontate daca proiectul nu este contractat.

Cheltuielile eligibile inainte de semnarea Contractului de Finantare, dar dupa depunerea Cererii de Finantare, sunt doar cele pentru care sprijinul se va acorda in baza costurilor standard simplificate si a contributiei in natura, prezente in fisa submasurii si in Cererea de Finantare.

In cazul contributiei in natura, pentru care nu a fost efectuata nicio plata in bani justificata prin facturi sau documente cu valoare probanta echivalenta, se va verifica realizarea de catre beneficiar a investitiilor respective, efectuate in regie proprie, cu solicitarea unor documente justificative pentru demonstrarea efectuarii investitiilor doar daca este cazul, iar cuantumul se va stabili pe baza valorilor din tabelul Costuri standard si contributie in natura.

Costurile standard (operatiunile pentru care sprijinul se acorda in baza acestora) nu reprezinta un instrument de stabilire a eligibilitatii cheltuielilor ci de asigurare a rezonabilitatii preturilor si implicit de simplificare a implementarii masurii.

Pentru operatiunile/actiunile eligibile mentionate in fisa submasurii 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole”, altele decat pentru care sprijinul se acorda in baza costurilor standard si contributiei in natura, rezonabilitatea preturilor este asigurata, dupa caz, prin:

respectarea limitelor de preturi din baza de date a AFIR;

prezentarea a doua oferte pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mica de 15.000 Euro.

In cazul operatiunilor pentru care sprijinul se acorda in baza costurilor standard si contributiei in natura, valoarea cheltuielilor eligibile este egala cu suma valorilor pentru fiecare operatiune in parte, prezente in fisa submasurii.

In cazul acestora se vor utiliza in cadrul Bugetului Indicativ din cadrul Cererii de Finantare valorile din sectiunea „Sume aplicabile si rate de sprijin” din fisa submasurii 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole”, valori ce vor fi utilizate si la intocmirea cererilor de plata.

Pentru decontarea cheltuielilor aferente operatiunilor pentru care sprijinul se acorda in baza costurilor standard si contributiei in natura se va depune Declaratia de cheltuieli II – Privind tipurile de opertiuni aferente Cost standard.

Conform Instructiunii de plata pentru beneficiarii submasurii 4.1a, in cazul infiintarii/reconversiei plantatiilor pomicole, cheltuielile solicitate la plata in baza costurilor standard, aferente infiintarii plantatiei trebuie sa fie identice cu costurile standard si contributia in natura conform Contractului de finantare – anexei III – Bugetul indicativ – si din in fisa submasurii 4.1a, in sectiunea ,,Sume aplicabile si rate de sprijin”.

La depunerea cererii de plata, pe langa verificarea documentelor privind operatiunile pentru care sprijinul se acorda in baza costurilor standard si contributie in natura( de exemplu: ordinul de incepere a lucrarilor, procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor topografice, procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor, procesele verbale de predare-primire, de receptie si de punere in functiune a bunurilor achizitionate, procesele verbale de predare-primire a serviciilor achizitionate, certificate de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate, s.a.) se realizeaza verificarea pe teren care vizeaza lucrari de infiintare si/sau reconversie, respectiv suprafetele aferente plantatiei, densitatea puietilor in teren si alte asemenea elemente prevazute in proiectul tehnic de infiintarea plantatiei. In cazul operatiunilor solicitate in baza costului standard nu este necesara depunerea facturilor.

Beneficiarii au obligatia de a tine o evidenta contabila analitica pentru proiectele finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala cu respectarea legislatiei in vigoare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE