septembrie 25, 2021

PNDR: conditii obligatorii pentru accesarea fondurilor europene dedicate tinerilor fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani care au varsta pana in 40 de ani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, in valoare de 50.000 euro/proiect, in cadrul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, conform Ghidului solicitantului, publicat pe site-ul AFIR:

– sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;

– detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO
(valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii
de Finantare);

– detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre conditiile care vor fi dezvoltate in sectiunea dedicata formarii profesionale la prezentul Ghid;

– prezinta un Plan de Afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;

– beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala5 in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a Planului de Afaceri – in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare;

– implementarea (demararea) Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

– solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii;

– inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri);

– in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu si a legislatiei aplicabile

– in cazul infiintarii/ adaptarii platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul infiintarii si reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul national legislativ de implementare (STP), exceptand cultura de capsuni in sere si solarii si pepinierele, care pot fi infiintate pe tot teritoriul national. Se aplica nota de favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei 10 la prezentul Ghid al Solicitantului (GS) aferente Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul national legislativ de implementare (STP). Aceasta nu se aplica in cazul altor activitati in afara actiunilor de plantare.

Astfel, sunt eligibile pentru sprijin proiectele pomicole implementate in UAT-urile care au nota de favorabilitate potentata ≥2.00. In cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potentata (cu valori sub 2.00, asa cum sunt stabilite in Anexa nr. 10 aferenta STP), pot fi eligibile
amplasamentele din cadrul UAT-ului respectiv, daca solicitantul sprijinului furnizeaza AFIR un studiu avizat de ICDP Maracineni, efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform caruia se demonstreaza ca amplasamentul respectiv are o nota de favorabilitate naturala sau potentata ≥2,00.

In cazul proiectelor care vizeaza actiuni de plantare si/ sau defrisare, la momentul acordarii celei de-a doua transe de plata, se va prezenta autorizatia de plantare/ autorizatia de defrisare, documente conform legislatiei in vigoare.

In cazul producatorilor de seminte si material saditor, la momentul depunerii Cererii de Finantare se va prezenta autorizatia pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor certificate si a materialului saditor, documente conform legislatiei in vigoare.

Sunt eligibili solicitantii care au varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare si au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, si sa detina competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:

  • – studii medii/ superioare in domeniul agricol/ veterinar/ economie agrara sau
  • – competente in domeniul agricol11 /veterinar/ economie agrara dobandite prin participarea la programe de instruire/initiere/ specializare care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala sau
  • – recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale;
  • – angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Fermierul trebuie sa detina sau sa isi ia angajamentul de a dobandi competente si calificari profesionale in raport cu tipul de activitate agricola pe care urmeaza sa o desfasoare (de exemplu: beneficiarul care infiinteaza o exploatatie zootehni ca, trebuie sa urmeze un curs de instruire in domeniul zootehnic), in maximum 33 de luni incepand de la data deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai mult de ultima transa de plata, pentru a-i permite acestuia sa se conformeze conditiilor referitoare la dobandirea competentelor profesionale specificate in programul de dezvoltare rurala.

In ceea ce priveste pregatirea profesionala liceala/ universitara/ postuniversitara in domeniul agricol, in cazul in care ramura de pregatire nu este in domeniul vizat de proiect, studiile se vor completa un curs de instruire in domeniul vizat de proiect.

In cazul solicitantilor care se angajeaza ca vor dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului, se prezinta angajamentul de a efectua cursurile necesare dobandirii competentelor profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai tarziu de data depunerii ultimei transe de plata.

In cazul studiilor de baza, invatamantul minim obligatoriu aplicabil in cazul beneficiarilor sM 6.1 este de 8 clase la care se adauga pregatirea profesionala in domeniul agricol/ veterinar/ economie agrara. In cazul solicitantilor care detin competente profesionale conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata prin Legea nr. 375/2002, modificata si completata prin OG nr. 76/2004, precum si actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificarile si nomenclatoarele specifice), acestia vor prezenta certificatul de calificare /absolvire emis de catre o institutie recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Planul de Afaceri trebuie sa includa detalii privind obiectivele care se realizeaza demonstrand ca sprijinul va fi utilizat inclusiv pentru modernizarea, dezvoltarea exploatatiei, dar si pentru realizarea conformitatii cu standardele europene (in special cele legate de bunastarea animalelor, in cazul in care exploatatia vizeaza cresterea animalelor).

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE