septembrie 20, 2021

PNDR: Conditii minime pentru accesarea fondurilor europene dedicate fermelor mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii pot accesa si in acest an fonduri europene nerambursabile prin submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din cadrul PNDR 2020. Pentru a putea primi sprijin prin intermediul acestei masuri de investitii, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca mai multe conditii minime, conform Ghidului Solicitantului.

Prima conditie pe care o regasim in documentul AFIR noteaza ca solicitantul sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici.

De asemenea, pentru a obtine fonduri europene in cadrul submasurii 6.3, acesta trebuie sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard) – ferma mica.

Stabilirea dimensiunii economice se face conform situatiei existente la momentul depunerii Cererii de Finantare, asa cum este inregistrata in IACS – APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol.

O alta conditie este ca solicitantul sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului.

De asemenea, pentru a accesa fonduri, posibilul beneficiar trebuie sa prezinte si un Plan de Afaceri.

Gestionarea eficienta a planului de afaceri este conditionata de stabilirea domiciliului beneficiarului in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata, precum si de existenta locului de munca in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia (daca este cazul). Aceste conditii trebuie indeplinite in maximum 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare.

O alta conditie de eligibilitate este ca solicitantul sa nu fi beneficiat de sprijin anterior prin aceasta submasura din PNDR 2014-2020;

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decât o singura data in cadrul acestei submasuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura;

In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele vitiocole nominalizate prin Ordinul nr. 397/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului)

In cazul infiintarii/ reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul Solicitantului, exceptând cultura de capsuni in spatii protejate si pepinierele, acestea putând fi infiintate pe intreg teritoriul national.

De asemenea, implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului;

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri);

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri, respectiv inainte de acordarea transei a doua); in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.

O ultima conditie specificata in Ghidul AFIR este ca solicitantul sa aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin. Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE