AFIR

PNDR: Conditii minime obligatorii pentru accesarea fondurilor europene destinate tinerilor fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care au o varsta de pana in 40 de ani pot accesa fonduri europene nerambursabile, in valoare de maxim 50.000 de euro, in cadrul submasurii 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2020.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima data a tinerilor fermieri ca sefi/ conducatori unici ai unei exploatatii agricole.

Pentru a beneficia de sprijinul nerambursabil, solicitantii de fonduri europene trebuie sa respecte mai multe conditii minime obligatorii, potrivit Ghidului solicitantului aferent submasurii 6.1:

 • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
 • detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de Finantare);
 • detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre conditiile care vor fi dezvoltate in sectiunea dedicata formarii profesionale la prezentul Ghid;
 • prezinta un Plan de Afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri;
 • beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a Planului de Afaceri – in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare;
 • implementarea (demararea) Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri);
 • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu si a legislatiei aplicabile (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri) sau adaptari ale platformelor deja existente
 • in cazul infiintarii/ adaptarii platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cerinte pentru platforma de gunoi grajd

In functie de tipul de platforma ales, respectiv, constructie provizorie sau permanenta, conform legii 50/1991, terenul pe care se va amenaja platforma de gunoi de grajd se poate afla in proprietatea solicitantului sau se poate prezenta documentul care atesta dreptul de folosinta al acestuia.

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face in sistem:

 • Individual (gospodaresc), caz in care solicitantul trebuie sa aiba/ prevada platforme individuale conform prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, cu mentiunea ca nu sunt acceptate ca platforme individuale:
  gramezile de compost cu pat de paie sau intaritura de pamant si gramezile de compost pe folii de plastic, sau;
 • Comunal – adaptate tinand cont de existenta unei platforme comunale.

Investitii viticole

In cazul infiintarii si reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul national legislativ de implementare (STP), exceptand cultura de capsuni in sere si solarii si pepinierele, care pot fi infiintate pe tot teritoriul national. Se aplica nota de favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei 10 la prezentul Ghid al Solicitantului (GS) aferente Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul national legislativ de implementare (STP). Aceasta nu se aplica in cazul altor activitati in afara actiunilor de plantare.

Infiintarea de livezi

In cazul proiectelor care vizeaza actiuni de plantare si/ sau defrisare, la momentul acordarii celei de-a doua transe de plata, se va prezenta autorizatia de plantare/ autorizatia de defrisare, documente conform legislatiei in vigoare.

In cazul producatorilor de seminte si material saditor, la momentul depunerii Cererii de Finantare se va prezenta autorizatia pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor certificate si a materialului saditor, documente conform legislatiei in vigoare.

Sprijinul se acorda in vederea facilitarii instalarii tanarului fermier intr-o exploatatie agricola, pe baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, respectand conditiile prevazute in prezentul Ghid si Fisa Tehnica a submasurii 6.1, inclusiv capitalul de lucru, achizitia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potentialul agricol (daca e cazul) precum si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare, Planul de Afaceri va prevede obligatoriu obiective/ amenajari minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de bune practici. Ca urmare, in Planul de Afaceri vor fi prevazute in mod obligatoriu amenajari de depozitare si gestionare a gunoiului de grajd (sau descrierea acestora in cazul in care deja exista) destinate evitarii infiltrarii in panza freatica a compusilor pe baza de nitriti si nitrati. Cerinta ce va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri prin prezentarea NOTEI DE CONSTATARE PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU emisa de Garda de Mediu. Nerealizarea acestei conditii majore va atrage dupa sine recuperarea intregului sprijin acordat.

Sprijinul nerambursabil pentru submasura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” este de maximum 50.000 Euro. Fondurile europene vor fi acordate sub forma de prima in doua transe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare
 • 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare;

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE