PNDR: Conditii minime de eligibilitate pentru dezvoltarea activitatilor neagricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fondurile europene destinate activitatilor neagricole din zonele rurale, din cadrul PNDR, ii pot ajuta pe fermieri sa isi diversifice veniturile, de exemplu prin infiintarea unei pensiuni.

Cei care doresc sa acceseze bani europeni prin intermediul Submasurii 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole trebuie sa verifice in prima faza conditiile minime de eligibilitate, potrivit Ghidului solicitantului:

 • sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
 • sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in spatiul rural;
 • sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei;
 • viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico‐economice;
 • intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate.
 • investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.

In acceptiunea PNDR 2014‐2020 si implicit a acestei sub‐masuri, spatiul rural este definit ca totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ‐teritoriala, comuna fiind cea mai mica unitate administrativ‐teritoriala, nivel NUTS 5.

Tipuri de operatiuni si cheltuieli eligibile (In conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul submasurii 6.4, Anexa 7 la Ghidul solicitantului si dispozitiilor privind eligibilitatea cheltuielilor prevazute la cap. 8.1 din PNDR), de exemplu:

 • Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole: fabricarea produselor textile, imbracaminte, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activitati de prelucrare a produselor lemnoase.
 • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale neagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investitii legate de furnizarea de servicii: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice, etc.
 • Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro‐turistice, proiecte de activitati de agrement.
 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE