PNDR: conditii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor europene pentru submasura 4.1

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru a accesa fonduri europene nerambursabile un fermier trebuie sa respecte o serie de conditii de eligibilitate impuse de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prezentate in cadrul Ghidului solicitantului.

Este important ca inainte de depunerea Cererii de finantare, sa identificati, obiectiv, punctajul pe care aceasta il intruneste si sa-l mentionati in Cererea de finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar”.

Pentru justificarea conditiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul Studiului de fezabilitate toate informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste informatii.

In cazul depunerii mai multor proiecte, solicitantul/ beneficiarul, dupa caz, trebuie sa dovedeasca existenta cofinantarii private cumulat pentru toate proiectele.

Iata care sunt conditiile de eligibilitate pentru Submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole:

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;

Indeplinirea acestui criteriu se va demonstra in baza documentelor de infiintare a solicitantului si/ sau a verificarilor in ONRC, a certificatelor care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale prezentate la semnarea contractului, a insusirii obligatiilor si angajamentelor
mentionate in Declaratia F si in urma verificarii expertilor AFIR ca sunt indeplinite cele trei conditii de depunere (a, b sau c, dupa caz), prezentate la sectiunea 2.1.

Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard);

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin submasura;

Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;

Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnicoeconomice;

Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1;

In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii”;

Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013);

Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr. 1305/2013);

Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R. 807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%;

Investitia va respecta legislatia in vigoare (mentionata la capitolul Legaturi cu alte prevederi legislative din fisa tehnica a masurii) din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara;

Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

In cazul procesarii la nivel de ferma, materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

In cazul in care un solicitant depune mai multe proiecte, indiferent de etapa de sesiune/ sesiune, trebuie sa tina cont de previziunea din proiectul/ proiectele anterioare depuse, atat la nivelul indicatorilor economico-financiari, cat si la nivel de eligibilitate si selectie. Aceasta prevedere nu se aplica, daca in urma procesului de evaluare si selectie proiectele anterioare nu au intrat la finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE