Conditii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor europene dedicate fermelor mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani mai au o luna la dispozitie pentru a depune proiecte cu fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor mici. Ministerul Agriculturii a prelungit pana la 15 decembrie 2016 licitatia de proiecte pentru Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, fondurile totale disponibile ajungand pana la 80 de milioane de euro, potrivit AFIR.

Cei care doresc sa depuna proiecte pe aceasta submasura trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de eligibilitate, conform Ghidului solicitantului.

Prima conditie este ca fermierul sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici. Se va verifica inclusiv conditia de intreprinderi partenere sau legate pentru incadrarea in categoria de microintreprindere sau intreprindere mica. Vor fi eligibili solicitantii care, indiferent de activitatea desfasurata si in alte intreprinderi agricole sau non-agricole, respecta statutul de microintreprindere/ intreprindere mica.

O alta conditie de eligibilitate este ca fermierul sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard) – ferma mica.

De asemenea, solicitantul trebuie sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului.

O alta conditie stipuleaza prezentarea unui plan de afaceri. De asemenea, implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului.

Totodata, pentru a beneficia de fonduri europene prin Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, fermierul trebuie sa nu fi beneficiat de sprijin anterior prin aceasta submasura din PNDR 2014-2020.

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decât o singura data in cadrul acestei submasuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura.

In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele vitiocole nominalizate prin Ordinul nr. 397/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului).

In cazul infiintarii/ reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul Solicitantului, exceptând cultura de capsuni in spatii protejate si pepinierele, acestea putând fi infiintate pe intreg teritoriul national.

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri).

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri, respectiv inainte de acordarea transei a doua); in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.

Totodata, solicitantul trebuie sa aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin. Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Sprijinul nerambursabil este de maxim 15.000 euro si se acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE