PNDR: cine sunt fermierii care pot lua 15.000 euro pentru ferme mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Peste 2.500 de proiecte cu fonduri europene au fost depuse pana acum de fermierii romani in cadrul submasurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, potrivit datelor AFIR. Cu toate acestea, agricultorii mai au la dispozitie fonduri in valoare de circa 80 de milioane de euro, in cadrul submasurii 6.3, sesiunea de depunere fiind prelungita pana la jumatatea lunii decembrie.

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii, potrivit Ghidului solicitantului:

 • sa fie fermieri care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
 • sa fie persoane juridice romane;
 • sa actioneze in nume propriu;
 • sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
 • sa aiba invatamantul minim de 8 ani (clase);
 • sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare: persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare sau societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1) infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica.
 • sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Solicitantul nu poate fi actionar intr-o alta microintreprindere/ intreprindere mica agricola care acceseaza/ a accesat subasura 6.3.

Pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atat pentru solicitant/ beneficiar, cat si pentru cedenti. Nu este admisa faramitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin.

Se vor verifica, incepand cu momentul inregistrarii solicitantului, istoricul si continuitatea activitatii microintreprinderii/ intreprinderii mici pentru a se evita faramitarea exploatatiilor, in vederea accesarii fondurilor FEADR, prin prezentarea de catre acesta a documentelor solicitate de AFIR.

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O.
 • este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 • este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol.

In cadrul unei familii doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei, aferenta accesarii submasurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si sa fie valabile la momentul depunerii Cererii de Finantare.

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra cladirilor trebuie incheiate pentru o perioada de cel putin 10 ani incepand cu anul depunerii Cererii de Finantare, iar in cazul infiintarii si/sau reconversiei plantatiilor pomicole precum si infiintarii plantatiilor viticole pentru o perioada de minimum 15 ani incepand cu anul depunerii Cererii de Finantare. (Exceptie: pepinierele, culturile de capsun, zmeur, mur, coacaz si agris unde perioada minima este de 10 ani).

In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului, solicitantul trebuie sa mentina cel putin incadrarea in dimensiunea SO a exploatatiei agricole, fara a reduce dimensiunea SO sub limita care defineste marimea exploatatiei pentru care proiectul este selectat si aprobat.

Beneficiarii acestei submasuri, au obligatia:

 • de a mentine cel putin dimensiunea economica (S.O.) pentru care s-a acordat sprijinul, pentru perioada de derulare (implementare si monitorizare) a proiectului, respectiv de maximum 6 ani (maximum 8 ani pentru exploatatiile pomicole).
 • de a nu reduce suprafata exploatatiei din anul 03 si din anul tinta

Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte masuri care privesc activitati agricole din cadrul PNDR 2014 – 2020, pana la acordarea celei de-a doua transe de sprijin.

Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pana la acordarea celei de-a doua transe de sprijin pe urmatoarele submasuri: 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a finantate prin PNDR 2014-2020.

Este permisa accesarea submasurii non-agricole 6.2/ 6.4 in acelasi timp cu submasura 6.3, dar prin Cereri de Finantare diferite.

Sprijinul nerambursabil este de maxim 15.000 euro si se acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE