Tinerii fermieri au posibilitatea sa acceseze fonduri europene in valoare de 50.000 euro prin intermediul Submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din cadrul PNDR.

Pentru a depune un proiect cu sanse mari de succes este important ca agricultorii sa verifice daca sunt eligibili.

Astfel, solicitanti eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

– Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;

– Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO; exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica si exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.

Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primarie in Registrul Agricol, la APIA in Registrul Unic de Identificare si la ANSVSA in Registrul Exploatatiilor – dupa caz, inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, in functie de forma de organizare sunt:

  • – persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: individual si independent, ca persoana fizica autorizata (PFA); ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale (II); ca intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale (IF).
  • – asociat unic si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • – asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tanarul care se instaleaza (cel care reprezinta societatea in relatia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de catre asociati ca administrator al societatii.

Asociatul majoritar (50%+1) care participa la capitalul si managementul persoanei juridice va indeplini calitatea de tanar fermier in conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 si va respecta dispozitiile aplicabile atat tanarului fermier care se stabileste in calitate de unic sef al exploatatiei, cat si tanarului fermier care exercita controlul efectiv asupra persoanei juridice in conformitate cu prevederile din R(UE) nr. 807/2014, art. 2.

In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, tanarul fermier care urmeaza a se instala, trebuie sa detina cel putin 50%+1 din actiuni, exercitand control efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 6 ani/8* ani (*in cazul exploatatiilor pomicole).

Indiferent de forma de organizare, solicitantii trebuie sa respecte incadrarea in categoria microintreprinderi sau intreprinderi mici:

  • – microintreprinderi – care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
  • – intreprinderi mici – care au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Infiintarea unei noi intreprinderi, trebuie sa mentina conditia privind microintreprinderile/intreprinderile mici – tinand cont de intreprinderi partenere/legate, numar de salariati, cifra de afaceri. Se va verifica, inclusiv, conditia de intreprinderi partenere sau legate definite conform prevederilor Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru incadrarea in categoria de microintreprindere sau intreprindere mica. Vor fi eligibili solicitantii care desfasoara activitate agricola numai prin intermediul formei de organizare in numele careia solicita sprijinul, respectand totodata statutul de microintreprindere/ intreprindere mica.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele: sa fie persoana fizica autorizata/ intreprindere familiala/individuala sau persoana juridica romana si sa actioneze in nume propriu.

Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina parti sociale/ actiuni in alte societati care desfasoara activitati agricole sau in alte forme de organizare constituite conform OUG 44/ 2008, cu exceptia cooperativelor agricole si grupurilor de producatori.

Un tanar fermier poate face parte dintr-o cooperativa agricola sau un grup de producatori, sau sa se inscrie ulterior instalarii intr-o astfel de forma de asociere, cu conditia mentinerii statutului de sef al exploatatiei agricole.