PNDR: cine poate accesa fonduri europene pentru ferme mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care detin o exploatatie agricola cuprinsa intre 4.000 – 11.999 SO (valoarea productiei standard) au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, in valoare de 15.000 euro pe proiect, in cadrul masurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

In cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finantarii nerambursabile este transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a
productiei acestora.

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii, potrivit Ghidului solicitantului:

– sa fie fermieri care au drept de proprietate si/ sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

– sa fie persoane juridice romane;

– sa actioneze in nume propriu;

– sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de finantare;

– sa aiba studii minime de 8 ani clase;

– sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare: persoana fizica inregistrata si autorizata sau societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1).

In categoria SRL-uri este inclusa si microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant („societate cu raspundere limitata – debutant” sau „S.R.L. – D.”) in baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011 din 2 februarie 2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia respectarii criteriilor prevazute de legislatia europeana si nationala in vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finantare.

De asemenea, solicitantii trebuie sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica, si sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Solicitantul nu poate fi actionar intr-o alta microintreprindere/ intreprindere mica agricola care acceseaza/ a accesat submasura 6.3.

Pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atat pentru solicitant/ beneficiar, cat si pentru cedenti. Nu este admisa faramitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin.

Se vor verifica, incepand cu momentul inregistrarii solicitantului, istoricul si continuitatea activitatii microintreprinderii/ intreprinderii mici pentru a se evita faramitarea exploatatiilor, in vederea accesarii fondurilor FEADR, prin prezentarea de catre acesta a documentelor solicitate de AFIR.

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii: are o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O, este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica si este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul agricol.

Sprijinul nerambursabil este de 15.000 Euro si se acorda in doua transe astfel 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. Sprijinul se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE