PNDR: Cine poate accesa fonduri europene pentru dezvoltarea activitatilor neagricole

Facebook
Twitter

Intr-un domeniu in care factorii externi, precum clima, pot afecta puternic productiile si implicit veniturile unui fermier, diversificarea activitatilor economice poate reprezenta o solutie viabila pe termen lung. Cei care au dezvoltat deja activitati neagricole au posibilitatea sa isi modernizeze afacerile prin intermediul fondurilor europene nerambursabile, disponibile in cadrul Submasurii 6.4 – „Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”, din PNDR.

Potrivit Ghidului solicitantului, investitiile cu fonduri europene prin Submasura 6.4 se pot derula pentru activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.), pentru activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.), cat si pentru activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica).

De asemenea, sunt eligibile pentru finantare investitiile pentru furnizarea de servicii inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.), precum si pentru fabricarea de peleti si brichete din biomasa.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Submasura 6.4 – „Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” sunt:

 • Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou‐infiintate (start‐ups) din spatiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro‐intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

O micro-intreprindere este considerata nou infiintata (start-up) daca este infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul sub‐masurii 6.4 „Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in zone rurale”, in functie de forma de organizare sunt:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata2 – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Societate agricola
 • Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1
 • Cooperativa agricola de grad 1
 • Medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual in conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar;
 • Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

Dovada incadrarii in categoria de micro‐intreprindere sau intreprindere mica se face in baza Declaratiei privind incadrare intreprinderii in categoria micro‐intreprinderilor si, dupa caz, mica, in baza Calculului pentru intreprinderile partenere sau legate, completate in conformitate cu anexele Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 are alocata o finantare europeana in valoare de 8,12 milioane de euro, la care se adauga si o cofinantare din bugetul de stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de investitii ajungand astfel la circa 9,5 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE