PNDR: cine poate accesa fonduri europene pentru activitati neagricole in zone rurale

Facebook
Twitter

Fermierii si antreprenorii romani vor putea accesa si in acest an fonduri europene in valoare de pana la 70.000 de euro pe proiect pentru infiintarea activitatilor neagricole in zonele rurale, prin intermediul submasurii 6.2, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Va prezentam in cadrul acestui articol lista beneficiarilor care pot accesa aceste fonduri europene, conform Ghidului solicitantului, aferent submasurii 6.2.

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);

Micro‐intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le‐au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;

Micro‐intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start‐ups).

Potrivit legislatiei, persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Micro‐intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start‐up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa‐si desfasoare activitatea in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activitatilor agricole pot fi amplasate si in mediul urban. Sunt eligibili in cadrul submasurii 6.2, numai solicitantii inscrisi la ONRC.

Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati aferente unui singur cod CAEN inregistrat la Registrul Comertului, autorizat/ neautorizat in conditiile Legii nr. 359/2004.

Pentru a fi eligibili solicitantii care la data depunerii Cererii de Finantare aveau autorizat codul CAEN propus prin proiect, au obligatia de a depune o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea pentru care solicita finantare.

Nu sunt eligibili solicitantii ai caror asociati/actionari detin parti sociale in cadrul altor intreprinderi care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN autorizat la ONRC, ca cel propus prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia, autorizate.

Nu sunt eligibili solicitantii in cadrul carora se regasesc asociati/actionari ‐ persoane fizice rude de gradul I sau care sunt sot/sotie cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicita in cadrul aceleiasi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub‐masura 6.2 si prin Masura 19 “Dezvoltarea locala LEADER”‐ sub‐masura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”pentru aceleasi tipuri de activitati sau activitati complementare.

In acest sens solicitantii vor declara ca nu se afla in aceasta situatie (bifa in Sectiunea F – a Cererii de Finantare).

Sprijinul financiar forfetar pentru infiintarea de activitati neagricole poate fi accesat o singura data prin sM 6.2 sau prin Masura 19 ”Dezvoltarea locala LEADER” – Sub‐masura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” cu conditia ca asociatii/actionarii solicitantului sa nu detina aceasta calitate in cadrul altor intreprinderi care au beneficiat de sprijin nerambursabil forfetar prin aceste submasuri

In situatia solicitantilor cu asociati/ actionari comuni doar un singur solicitant poate fi eligibil, o singura data, pentru sprijin financiar nerambursabil forfetar in cadrul sub‐masurilor 6.2 si 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” (pentru sprijin nerambursabil forfetar, asimilat submasurii 6.2).

In cadrul unei sesiuni anuale un singur membru al unei gospodarii agricole poate solicita sprijin pe sM 6.2.

Un singur membru al unei gospodarii agricole poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe sM 6.2 pe intreaga perioada de programare 2014‐2020. (bifa in Sectiunea F – a Cererii de Finantare).

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de Finantare. Sprijinul va fi in valoare de 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism si de 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE