AFIR

PNDR: cheltuieli eligibile pentru proiectele de dezvoltare a fermelor mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani au posibilitatea sa depuna pana la jumatatea lunii decembrie proiecte cu fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor mici, in cadrul submasurii 6.3, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achizitia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potentialul agricol precum si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, se arata in Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul AFIR.

Conform prevederilor Capitolului 14 „Informatii privind complementaritatea’’ din PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finantari, nu pot fi finantate prin PNDR actiunile eligibile prin Programul National de sprijin al Sectorului Vitivinicol 2014-2018 (PNS – aprobat prin HG nr.578/2014, cu modificarile si completarile ulterioare) si/sau Programul National Apicol (PNA – aprobat prin HG nr.1050/2013, cu modificarile si completarile ulterioare).

Actiunile sprijinite prin PNA si PNS se regasesc pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Planul de Afaceri poate prevede orice alte actiuni pentru apicultura si/sau sectorul vitivinicol, cu conditia ca aceste actiuni sa nu fie dintre cele eligibile prin PNS sau PNA, insa viabilitatea Planului de Afaceri va fi demonstrata prin descrierea coerenta a modului de gestionare, inclusiv economica a exploatatiei si, daca este cazul, vor fi prezentate cheltuielile efectuate in trecut sau in prezent cu finantare din unul dintre cele doua programe, sau ambele, dupa caz, avand in vedere ca NU exista interdictii cu privire la accesarea simultana a PNDR cu PNS si/sau PNA. In acest mod, se asigura evitarea dublei finantari, conform directivelor europene si completarea actiunilor necesare din cele doua fonduri (FEADR si FEGA), respectiv asigurarea complementaritatii dintre programe.

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3/ 5 ani (perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finantare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri, fara a depasi 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la data semnarii Deciziei de Finantare de catre Directorul General Adjunct CRFIR.

Implementarea corecta a Planului de Afaceri, presupune indeplinirea in mod obligatoriu a urmatoarelor conditii:

  • comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare.
  • infiintarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu in vigoare cu respectarea conditiilor de bune practici prevazute in Anexa nr. 9 la Ghidul Solicitantului, in cazul in care exploatatia vizeaza cresterea animalelor;
  • in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.
  • stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata;
  • in cazul in care fermierul va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia;
  • din Planul de Afaceri trebuie sa reiasa dezvoltarea exploatatiei agricole

In cazul in care, se constata ca Beneficiarul nu respecta conditiile de implementare corecta a planului de afaceri, respectiv nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate si de selectie si/ sau celelalte obiective prevazute in Planul de Afaceri, AFIR va proceda:

  • fie la recuperarea integrala a ajutorului financiar nerambursabil platit si neacordarea celei de a doua transe de sprijin (in cazul nerealizarii a cel putin unui obiectiv obligatoriu din Planul de Afaceri);
  • fie la plata partiala (din valoarea transei a doua, si dupa caz de la beneficiar), respectiv proportional cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat in totalul obiectivelor obligatorii si suplimentare din Planul de Afaceri (in cazul nerealizarii a cel putin unui obiectiv suplimentar din Planul de Afaceri). Suma va fi retinuta din valoarea transei a doua de sprijin, si dupa caz de la beneficiar, in cazul in care se constata ca trebuie recuperata si din valoarea acordata la prima transa de sprijin. Ponderea obiectivului suplimentar nerealizat se calculeaza ca procent din numarul total de obiective prevazute in Planul de Afaceri aprobat (obligatorii si suplimentare).

Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze in cadrul Planului de Afaceri si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru mentinerea sprijinului si pe toata perioada de valabilitate a Deciziei de Finantare.

AFIR a anuntat la inceputul lunii noiembrie ca sesiunea de depunere a proiectelor pentru submasura 6.3 a fost prelungita pana la 15.12.2016, ora 16.00.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE