septembrie 28, 2021

PNDR: Ce trebuie sa faceti daca ati fost selectat pentru finantare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Solicitantii care au fost selectati la finantare cu fonduri europene, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020, au la dispozitie 30 de zile lucratoare, de la primirea Notificarii, pentru a se prezenta la sediul AFIR, in vederea semnarii Contractului de Finantare. Va prezentam in cadrul acestui articol pasii pe care trebuie sa ii realizati in cazul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

Astfel, dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor aferente unui Raport de Selectie lunar/ final, in care sunt incluse proiectele aprobate AFIR notifica beneficiarul privind selectarea Cererii de Finantare in vederea contractarii. Dupa solutionarea contestatiilor, proiectele eligibile cu punctajul mai mare sau egal decât ultimul proiect intrat la finantare, AFIR notifica beneficiarul privind selectarea Cererii de Finantare in vederea contractarii.

In cazul in care se vor constata neconcordante in urma verificarii documentelor solicitate in vederea incheierii Contractului de Finantare si/ sau intre documentele incarcate on-line si documentele depuse pe suport de hârtie care pot afecta Criteriile de Selectie sau conditiile de eligibilitate, Cererea de Finantare se va declara neeligibila/ neselectata pentru finantare, cu consecinta neincheierii Contractului de Finantare si incadrarea proiectului cu statut de contract neincheiat.

Obiectul Contractului il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre AFIR, pentru punerea in aplicare a Cererii de Finantare asumata de catre solicitant.

Beneficiarului i se va acorda finantarea nerambursabila in termenii si conditiile stabilite in Contract, care este constituit din Contractul de Finantare si anexele acestuia.

Cererea de Finantare depusa de beneficiar, rezultata in urma verificarilor, modificarilor si completarilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare si selectie devine obligatorie pentru beneficiar. Beneficiarul accepta finantarea nerambursabila si se angajeaza sa implementeze corect Planul de Afaceri pe propria raspundere.

In termen de 30 zile lucratoare de la primirea Notificarii, solicitantul autorizat trebuie sa se prezinte la sediul CRFIR de care apartine, in vederea semnarii Contractului de Finantare. La acest moment se va prezenta cazierul judiciar al solicitantului in care se va verifica lipsa inscrierilor care privesc sanctiuni economico-financiare. Contractul urmeaza a fi incheiat dupa prezentarea si verificarea documentelor necesare contractarii, dar nu mai târziu de 15 zile lucratoare de la data prezentarii documentelor de catre solicitant.

Totodata, solicitantii autorizati ca PFA, II, IF (conform OG 44/2008) sau SRL cu asociat si administrator unic sau asociati multipli (conform Legii societatilor nr. 31/1990 republicata) au obligatia sa prezinte documentul de la banca cu urmatoarele date: denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului special in care se deruleaza operatiunile cu AFIR. La semnarea Contractului de Finantare, beneficiarul va prezenta documentele in original pentru verificarea conformitatii cu documentele incarcate on-line odata cu Cererea de Finantare.

La data semnarii Contractului de Finantare, exploatatiile agricole care si-au calculat volumul sprijinului din animale (pasari, bovine, ovine, caprine, porcine) trebuie sa prezinte documentul prin care se demonstreaza ca sunt inregistrate la ANSVSA, ca exploatatie comerciala de tip A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010.

In cazul in care solicitantul nu se prezinta in termenul precizat in Notificare pentru a semna Contractul de Finantare si nici nu anunta AFIR, atunci se considera ca a renuntat la ajutorul financiar nerambursabil.

Efectuarea conformitatii se va realiza inainte de semnarea Contractului de finantare si consta in verificarea Cererii de Finantare daca: documentele originale aflate in posesia solicitantului corespund cu Cererea de Finantare depusa on-line.

In cazul in care expertul verificator descopera modificari ulterioare aduse documentelor scanate in format electronic, cu exceptia situatiilor in care acestea au survenit urmare a solicitarii de informatii suplimentare, proiectul este considerat neeligibil si nu se va mai incheia Contractul de Finantare.

Constituie eroare de fond nesemnarea declaratiilor pe propria raspundere, situatie in care proiectul este declarat neeligibil.

Se recomanda consultarea textului integral al Contractului de Finantare (Anexa 3 la prezentul Ghid – vezi www.afir.info), parcurgerea integrala si asumarea celor prevazute in acesta si anexele aferente, asigurându-se totodata de intrarea in posesie a acestora.

Durata de executie a Contractului de Finantare este de maxim 36 de luni. Aceasta cuprinde:

  • durata de realizare a obiectivelor si implementarea corecta a Planului de Afaceri este de maxim 33 de luni de la semnarea contractului si reprezinta termenul limita pâna la care beneficiarul poate depune ultima Cerere de Plata.
  • la durata de realizare a obiectivelor si implementarea corecta a Planului de Afaceri se adauga termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plati.

In cazul proiectelor care vizeaza sectorul pomicol, prin exceptie de la prevederile de mai sus, durata de executie a contractului este de maxim 60 luni calculate incepând cu data semnarii Contractului de Finantare de ambele parti. Aceasta cuprinde:

  • durata de realizare a obiectivelor si implementarea corecta a Planului de Afaceri este de maxim 57 de luni de la semnarea Contractului si reprezinta termenul limita pâna la care beneficiarul poate depune ultima Cerere de Plata.
  • la durata de realizare efectiva a obiectivelor si implementarea corecta a Planului de Afaceri se adauga termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plati.

Durata de valabilitate a contractului reprezinta durata de executie a Contractului de Finantare, la care se adauga 3 ani de monitorizare de la data ultimei plati efectuate de catre Autoritatea Contractanta. Beneficiarul se obliga sa respecte si sa mentina pe toata durata de valabilitate a contractului, Criteriile de Eligibilitate si de selectie inscrise in Planul de Afaceri, parte integranta din Cererea de Finantare. In cazul nerespectarii acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral, potrivit Ghidului solicitantului, pentru submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE