PNDR: Ce tipuri de cheltuieli sunt neeligibile pentru submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Facebook
Twitter

Fermierii care doresc sa implementeze proiecte cu fonduri europene in cadrul submasurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, din cadrul PNDR 2014-2020, au posibilitatea sa beneficieze de un sprijin public nerambursabil de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Pe langa acest lucru, exista o serie de cheltuieli pe care beneficiarul trebuie sa le suporte din buzunarul propriu pentru a duce la bun sfarsit un proiect cu fonduri europene.

Potrivit Ghidului solicitantului pentru submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, un proiect implementat corect si legal presupune ca beneficiarul sa finalizeze atat partea de investitie suportata prin cheltuielile eligibile, cat si partea de investitie realizata din cheltuielile neeligibile.

Mai exact, prin Submasura 4.1 nu se pot finanta investitii care se incadreaza in urmatoarele categorii:

 • Achizitia de cladiri;
 • Constructia si modernizarea locuintei;
 • Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma;
 • Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile aferente infiintarii acestor culturii);
 • Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole;
 • Cheltuielile cu achizitia de cap tractor.
 • Cheltuielile privind productia primara si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de sprijin al României in sectorul vitivinicol 2014-2018, dupa cum urmeaza: Restructurare/infiintarea/reconversia plantatiilor de vita de vie pentru vin (podgorii); Renovarea/Modernizarea infrastructurii existente de vânzare si de prezentare: vinoteci, sali de prezentare, in care beneficiarul isi prezinta produsele proprii. Imbunatatirea conditiilor de depozitare/cupajare/maturare a vinului prin achizitia de recipiente confectionate din lemn. Imbunatatirea managementului pivnitei prin achizitia de: computere si software specializat de imbunatatire a calitatii in transportul si prelucrarea strugurilor, productia de vin si de prelucrare si depozitare a materiilor prime si a produselor; echipament de calculator si programe conexe specializate care vizeaza controlul echipamentului tehnologic pentru prelucrare, depozitare si manipulare a produsului; programe de computer pentru managementul pivnitei.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume: dobânzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobânda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; achizitionarea de terenuri neconstruite si construite, taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobânzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare
 • cheltuielile cu investitiile in cadrul exploatatiilor pomicole sprijinite prin intermediul sM 4.1a Investitii in exploatatii pomicole

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 are alocata o finantare europeana in valoare de 8,12 milioane de euro, la care se adauga si o cofinantare din bugetul de stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de investitii ajungand astfel la circa 9,5 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE