Fermierii care au pana in 40 de ani au posibilitatea sa accese fonduri europene nerambursabile in valoare de 50.000 euro pe proiect, in cadrul Submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Pentru a incheia cu succes un proiect de accesare a fondurilor europene un tanar fermier trebuie sa se instaleze, pentru prima data, ca si sefi unici ai unei exploatatii agricole. Acest proces este realiza in mai multe etape, conform Ghidului solicitantului, publicat pe site-ul AFIR.

In prima etapa, tanarul fermier trebuie sa se inregistreze la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere /intreprindere mica, având pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de Finantare

Intre timp, fermierul pregateste Planul de Afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc. De asemenea, inscrierea la APIA si /sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA /DSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea economica prin care solicita sprijin, se face in acelasi termen de maximum 24 de luni. Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de Finantare pentru aceasta submasura.

In cea de-a doua etapa, tanarul fermier urmeaza sa depuna si sa inregistreze Cererea de Finantare insotita de Planul de Afaceri si documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de Finantare), precum si documentele anexa.

Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata.

In cea de-a treia etapa, instalarea tânarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de Afaceri (adica la acordarea celei de-a doua transe de plata). Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Planul de Afaceri trebuie sa respecte obligatoriu urmatoarele conditii:

  • indeplinirea obiectivului de comercializare a productiei agricole proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata, demonstrata prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare. Se va lua in calcul valoarea cumulata pe toata perioada dintre semnarea Contractului de Finantare si solicitarea celei de-a doua transa de plata!
  • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existenta si conforma cu normele de mediu in vigoare (dupa caz);
  • stabilirea domiciliului tânarului fermier care se instaleaza in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata (in cazul in care domiciliul nu este astfel stabilit);
  • in cazul in care tânarul fermier care se instaleaza, va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Contractului de Finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia (in cazul in care conditia nu este deja respectata);
  • sediul social al beneficiarului va fi localizat in aceeasi UAT in care este inregistrata exploatatia;
  • prin Planul de Afaceri trebuie sa se demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole, astfel incât sa reiasa modul in care se va dezvolta /moderniza exploatatia agricola, cresterea productivitatii si toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii si cele suplimentare propuse prin proiect, cu mentinerea criteriilor de selectie si eligibilitate, indeplinite la finantare, pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului.

In cazul nerespectarii elementelor obligatorii de la punctul A, sumele acordate vor fi recuperate integral, iar cea de-a doua transa nu va mai fi acordata.

Planul de Afaceri trebuie sa prevada cel putin 3 obiective suplimentare, propuse de solicitant in vederea dezvoltarii exploatatiei vizate pentru sprijin.

In cazul nerespectarii obiectivelor suplimentare, aferente punctului B, sumele acordate vor fi recuperate (dupa caz) proportional cu ponderea obiectivelor neindeplinite sau nu va mai fi acordata a doua transa/ va fi acordata partial. Totalitatea obiectivelor (obligatorii impreuna cu cele suplimentare) reprezinta 100%. Proportionalitatea se aplica la intreaga suma de sprijin, iar fiecare obiectiv (obligatoriu si suplimentar) va fi considerat ca având o pondere egala pentru calcularea recuperarii proportionale a sprijinului.

Prin urmare, in cazul neindeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de Afaceri, sprijinul se va recupera in acord cu ponderea aferenta obiectivelor suplimentare propuse de beneficiar si nerealizate din prima transa de sprijin si/ sau din cea de-a doua transa de sprijin, in functie de valoarea sumei care necesita a fi recuperata din valoarea totala sprijinului. In cazul in care una sau mai multe actiuni aferente obiectivului suplimentar nu a fost indeplinita, obiectivul suplimentar va fi considerat neindeplinit.

Sprijinul nerambursabil de maximum 50.000 Euro va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

Print Friendly