PNDR: ce presupune instalarea unui tanar fermier

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani, pana in 40 ani, pot accesa fonduri europene nerambursabile, in valoare de maxim 50.000 euro/proiect, prin Submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din cadrul PNDR.

Pentru a lua banii europeni, procesul de instalare a tanarului fermier trebuie sa respecte mai multe aspecte, conform Ghidului solicitantului, publicat de AFIR.

Acest proces trebuie sa fie inceput si sa fie in curs de desfasurare la momentul depunerii Cererii de finantare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submasuri

Instalarea tanarului fermier se desfasoara in urmatoarele etape:

Etapa I

Inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere/intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare (intre timp, fermierul pregateste Planul de afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc.), iar inscrierea la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea economica prin care solicita sprijin, se face in acelasi termen de maximum 24 de luni.

Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de finantare pentru aceasta submasura.

Etapa II

Depunerea si inregistrarea Cererii de finantare insotita de Planul de afaceri si documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materiala cu activele detinute la momentul depunerii Cererii de finantare), precum si documentele anexa.

Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata.

Etapa III

Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de afaceri (adica la acordarea celei de-a doua transe de plata).

Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tanarul fermier trebuie sa se afle in proces de instalare intr-o exploatatie agricola care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minima atinsa la momentul depunerii Cererii de finantare si nu constituie creare de conditii artificiale consolidarea exploatatiei inainte de depunerea Cererii de finantare), iar inregistrarea pentru prima data a microintreprinderii/intreprinderii mici, sau pentru prima data a unui cod CAEN agricol in cadrul intreprinderii deja existente prin care solicita sprijin, trebuie sa aiba loc cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare la AFIR.

Calculul SO se realizeaza pe baza coeficientilor din Cererea de finantare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul solicitantului.

Tanarul fermier poate accesa submasuri non-agricole in orice moment al derularii proiectului, cu conditia ca Planurile de afaceri sa fie separate pentru fiecare submasura si sa respecte conditiile de accesare; in schimb, NU poate accesa nicio masura care vizeaza activitati agricole.

Un beneficiar poate accesa alte masuri/ submasuri din PNDR 2014-2020 care vizeaza activitati agricole, doar dupa finalizarea implementarii Planului de afaceri, respectiv dupa data platii sprijinului aferent celei de-a doua transe de plata.

In situatia in care, o exploatatie se preia de la propria Persoana Fizica, aceasta trebuie sa preia integral exploatatia agricola detinuta, fara a primi punctaj la selectie. De asemenea, preluarea unei exploatatii de la sot/sotie trebuie sa fie integrala si nu beneficiaza de punctaj la selectie, pentru preluarea integrala a exploatatiilor agricole. Este interzisa tertilor folosinta sau administrarea exploatatiei agricole beneficiara de sprijin.

Sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE