PNDR: ce pregatire profesionala este necesara pentru accesarea submasurii dedicate tinerilor fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agricultorii care au o varsta pana in 40 ani pot accesa fonduri europene nerambursabile prin intermediul Submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, in cadrul careia pot accesa un sprijin de maximum 50.000 euro pe proiect.

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare si sa fi absolvit minimum 8 clase. De asemenea, trebuie sa detina competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii

– studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara sau;

– formare profesionala prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel calificare profesionala, conform legislatiei aplicabile la momentul acordarii certificatului de calificare profesionala sau;

– competente in domeniul agricol/ veterinar/economie agrara dobandite prin participarea la programe de instruire/initiere/specializare care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala (sub 80 de ore) sau;

– recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale sau;

– angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

In cazul certificatelor eliberate pana la 1 ianuarie 2016, se puncteaza la selectie cele de minimum 360 de ore (Nivelul I valabil la acel moment) si pentru cele eliberate dupa 1 ianuarie 2016 se puncteaza cele de minim 80 de ore (Nivelul I de calificare valabil in prezent conform legislatiei in vigoare), potrivit variantei consultative a Ghidului solicitantului.

Pentru a indeplini conditia de eligibilitate privind formarea profesionala, sunt acceptate certificare de formare profesionala/ calificare/ instruire, sub 80 de ore eliberate atat de formatori recunoscuti de catre ANC, cat si de formatori nerecunoscuti.

Fermierul trebuie sa detina sau sa isi ia angajamentul de a dobandi competente si calificari profesionale in raport cu tipul de activitate agricola pe care urmeaza sa o desfasoare (de exemplu: beneficiarul care infiinteaza o exploatatie zootehnica, trebuie sa urmeze un curs de instruire in domeniul zootehnic), in maximum 33 de luni incepand de la data deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai mult de ultima transa de plata, pentru a-i permite acestuia sa se conformeze conditiilor referitoare la dobandirea competentelor profesionale specificate in programul de dezvoltare rurala.

In ceea ce priveste pregatirea profesionala liceala/universitara/postuniversitara in domeniul agricol, in cazul in care ramura de pregatire nu este in domeniul vizat de proiect, studiile se vor completa un curs de instruire in domeniul vizat de proiect.

In cazul solicitantilor care se angajeaza ca vor dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului, se prezinta angajamentul de a efectua cursurile necesare dobandirii competentelor profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai tarziu de data depunerii ultimei transe de plata.

Pentru eligibilitatea solicitantului, este obligatoriu sa se prezinte diploma SAU documentul justificativ a ultimei forme de invatamant absolvite (minimum 8 clase). Prin document justificativ se intelege orice document legal valabil, inclusiv adeverinta de absolvire sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesionala autorizate de ANC care cuprinde aceasta informatie.

In cazul studiilor de baza, invatamantul minim obligatoriu aplicabil in cazul beneficiarilor sM 6.1 este de 8 clase la care se adauga pregatirea profesionala in domeniul agricol/veterinar/economie agrara. In cazul solicitantilor care detin competente profesionale conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata prin Legea nr. 375/ 2002, modificata si completata prin OG nr. 76/ 2004, precum si actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificarile si nomenclatoarele specifice), acestia vor prezenta certificatul de calificare/absolvire emis de catre o institutie recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Pentru Submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE