Pe langa sprijinul financiar, accesarea fondurilor europene presupune si respectarea mai multor obligatii. Va prezentam in cadrul acestui articol cele mai importante prevederi, din Ghidul solicitantului, privind submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri.

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea inceperii activitatilor agricole pentru instalarea tanarului fermier. Astfel, prin indeplinirea obiectivelor propuse in Planul de Afaceri, se considera ca tanarul fermier s-a instalat si sprijinul acordat prin FEADR si-a atins obiectivul strategic.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea Cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin exceptie, in cazul pepinierelor marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate. In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de administrare cu drepturi depline in calitate de sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole, pentru prima data. Transferul exploatatiei se realizeaza prin intermediul documentelor de proprietate si/ sau arenda si/ sau concesionare.

Exploatatia agricola cu dimensiunea cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO produce in principal produse agricole vegetale si/ sau animale (materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor. In dimensiunea economica a exploatatiei agricole, culturile si animalele care asigura consumul uman si hrana animalelor trebuie sa reprezinte peste 75% din total SO, atat in anul 0 (conform definitiei din prezentul Ghid al solicitantului) cat si la solicitarea acordarii celei de a doua transe de plata (pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului).

Inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului ca microintreprindere/intreprindere mica, avand pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, cu maximum 24 de luni inaintea depunerii Cererii de finantare (intre timp, fermierul pregateste Planul de afaceri, organizeaza activitatile administrative, achizitioneaza bunuri pentru noua intreprindere, etc.), iar inscrierea la APIA si/ sau Registrul Exploatatiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploatatiei detinute sub entitatea economica prin care solicita sprijin, se face in acelasi termen de maximum 24 de luni. Aceasta etapa trebuie sa fie incheiata inaintea depunerii Cererii de finantare pentru aceasta submasura.

Instalarea tanarului fermier este considerata finalizata la momentul implementarii corecte a Planului de afaceri (adica la acordarea celei de-a doua transe de plata). Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Planul de afaceri trebuie sa respecte obligatoriu urmatoarele conditii:

  • indeplinirea obiectivului de comercializare a productiei agricole proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata, demonstrata prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare. Se va lua in calcul valoarea cumulata pe toata perioada dintre semnarea Contractului de finantare si solicitarea celei de-a doua transa de plata
  • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd (inclusiv dejectiile de origine animala) conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existenta si conforma cu normele de mediu in vigoare (dupa caz);
  • tanarul fermier (care se instaleaza) trebuie sa isi stabileasca domiciliul4 in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata (in cazul in care domiciliul nu este astfel stabilit);
  • in cazul in care tanarul fermier care se instaleaza, va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Contractului de finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia (in cazul in care conditia nu este deja respectata);
  • sediul social al beneficiarului va fi localizat in aceeasi UAT in care este inregistrata exploatatia;
  • prin Planul de afaceri trebuie sa se demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole, astfel incat sa reiasa modul in care se va dezvolta/moderniza exploatatia agricola, cresterea productivitatii si toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii si cele suplimentare propuse prin proiect, cu mentinerea criteriilor de selectie si eligibilitate, indeplinite la finantare, pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului.

In cazul nerespectarii elementelor obligatorii de la punctul A, sumele acordate vor fi recuperate integral, iar cea de-a doua transa nu va mai fi acordata. In cazul exploatatiilor predominant viticole sau apicole (SO majoritar) care au accesat/ acceseaza PNS sau PNA, in Planul de afaceri va fi expusa modalitatea prin care se asigura complementaritatea dintre cele doua programe, viabilitatea afacerii.

In cazul nerespectarii obiectivelor suplimentare, aferente punctului B, sumele acordate vor fi recuperate (dupa caz) proportional cu ponderea obiectivelor neindeplinite sau nu va mai fi acordata a doua transa/ va fi acordata partial. Totalitatea obiectivelor (obligatorii impreuna cu
cele suplimentare) reprezinta 100%. Proportionalitatea se aplica la intreaga suma de sprijin, iar fiecare obiectiv (obligatoriu si suplimentar) va fi considerat ca avand o pondere egala pentru calcularea recuperarii proportionale a sprijinului.

Prin urmare, in cazul neindeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de afaceri, sprijinul se va recupera in acord cu ponderea aferenta obiectivelor suplimentare propuse de beneficiar si nerealizate din prima transa de sprijin si/ sau din cea de-a doua transa de sprijin, in functie de valoarea sumei care necesita a fi recuperata din valoarea totala sprijinului. In cazul in care una sau mai multe actiuni aferente obiectivului suplimentar nu a fost indeplinita, obiectivul suplimentar va fi considerat neindeplinit.

Beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a Planului de Afaceri – in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita la momentul depunerii cererfii de finantare.

Implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri).