PNDR: Ce investitii si cheltuieli sunt considerate neeligibile pentru masura de investitii in exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Un proiect realizat cu fonduri europene este incheiat cu succes, atunci cand beneficiarul PNDR reuseste sa finalizeze atat partea de investitie suportata prin cheltuielile eligibile, cat si partea de investitie realizata din cheltuielile neeligibile.

Din acest motiv, este foarte important sa cunoasteti care sunt investitiile care nu pot primi finantare cu fonduri europene. In acest articol va prezentam lista cheltuielilor considerate neeligibile pentru submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, potrivit variantei consultative a Ghidului Solicitantului.

Prin Submasura 4.1 nu se pot finanta investitii care se incadreaza in urmatoarele categorii:

 • Achizitia de cladiri;
 • Constructia si modernizarea locuintei;
 • Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma;
 • Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile aferente infiintarii acestor culturii);
 • Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole;
 • Cheltuielile cu achizitia de cap tractor.
 • Cheltuielile privind productia primara si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, dupa cum urmeaza:
  • Restructurare/infiintarea/reconversia plantatiilor de vita de vie pentru vin (podgorii)
  • Renovarea/Modernizarea infrastructurii existente de vanzare si de prezentare: vinoteci; sali de prezentare, in care beneficiarul isi prezinta produsele proprii.
  • Imbunatatirea conditiilor de depozitare/cupajare/maturare a vinului prin achizitia de recipiente confectionate din lemn
  • Imbunatatirea managementului pivnitei prin achizitia de: computere si software specializat de imbunatatire a calitatii in transportul si prelucrarea strugurilor, productia de vin si de prelucrare si depozitare a materiilor prime si a produselor; echipament de calculator si programe conexe specializate care vizeaza controlul echipamentului tehnologic pentru prelucrare, depozitare si manipulare a produsului; programe de computer pentru managementul pivnitei.

Solicitantii care au accesat sprijin prin Programul national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018 (PNS) masura 7 –Investitii, capitolul (A) Productia sau comercializarea produselor vinicole (cf. ORDIN nr. 1801/2014 cu completarile si modificarile ulterioare) sau Programul National Apicol 2014-2016 (PNA) – Masura Rationalizarea stuparitului pastoral (cf HG 1050/2013 cu completarile si modificarile ulterioare),vor accesa submasura 4.1 doar dupa finalizarea investitiei derulate prin PNS sau PNA.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume
   • dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
   • achizitionarea de terenuri neconstruite si construite
   • taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
   • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.

   

 • cheltuielile cu investitiile in cadrul exploatatiilor pomicole sprijinite prin intermediul sM 4.1a Investitii in exploatatii pomicole.

Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat de curand varianta consultativa a Ghidului solicitantului pentru submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, dupa ce mai multi fermieri au solicitat simplificarea procedurile de accesare a fondurilor europene.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE