PNDR: Ce investitii puteti face cu bani europeni prin masura 4.1 – Exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pe langa modernizarea exploatatiilor agricole, fermierii au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, prin submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole si pentru modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, precum si pentru procesare sau irigatii.

Va prezentam in cadrul acestui articol tipurile de investitii pe care agricultorii le pot realiza cu ajutorul submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole.

Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare.

Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor.

Investitii in infiintarea/inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte culturi perene.

Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii si investitii de conformare cu noi standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie.

Investitii care presupun infiintarea si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari.

Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in infiintarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma).

Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intr-un proiect de investitii la nivel de ferma.

Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu.

Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera atat din ferma proprie cat si din afara fermei), ca si componenta.

Sprijinul nerambursabil in cadrul submasurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole se calculeaza astfel:

In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO (valoare productie standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi pentru proiectele care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici, iar pentru proiectele care prevad constructii-montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic.

Pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate sprijinul nerambursabil este de maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici.

In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi pentru proiectele care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, iar pentru proiectele care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic.

Pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate sprijinul financiar este de maximum 2.000.000 euro.

In cazul cooperativelor si a grupurilor de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE