PNDR: Ce fonduri europene puteti accesa prin submasura 6.3 – Dezvoltarea fermelor mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agricultorii romani au depus anul trecut peste 1.200 de proiecte, prin PNDR, pentru a-si putea moderniza fermele mici. Din acestea, AFIR a selectat pana acum 388 de proiecte, in valoare totala de 5.820.000 de euro.

Prin Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, agricultorii pot accesa fonduri nerambursabile de 15.000 de euro, pe o perioada de 3 ani sau 5 ani, pentru sectorul pomicol.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finantare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri, fara a depasi 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei de Finantare.

Potrivit variantei consultative a Ghidului Solicitantului, aferent submasurii 6.3, implementarea corecta a Planului de Afaceri, presupune indeplinirea in mod obligatoriu a urmatoarelor conditii:

  • comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare.
  • infiintarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu in vigoare cu respectarea conditiilor de bune practici in Anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului, in cazul in care exploatatia vizeaza cresterea animalelor; in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.
  • stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata;
  • in cazul in care fermierul va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii Deciziei de finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia;
  • din Planul de Afaceri trebuie sa reiasa dezvoltarea exploatatiei agricole.

In cazul in care, se constata ca Beneficiarul nu respecta conditiile de implementare corecta a planului de afaceri, respectiv nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate si de selectie si/ sau celelalte obiective prevazute in Planul de afaceri, AFIR va proceda:

  • fie la recuperarea integrala a ajutorului financiar nerambursabil platit si neacordarea celei de a doua transe de sprijin (in cazul nerealizarii a cel putin unui obiectiv obligatoriu din Planul de afaceri);
  • fie la plata partiala (din valoarea transei a doua, si dupa caz de la beneficiar), respectiv proportional cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat in totalul obiectivelor obligatorii si suplimentare din Planul de afaceri (in cazul nerealizarii a cel putin unui obiectiv suplimentar din Planul de Afaceri). Suma va fi retinuta din valoarea transei a doua de sprijin, si dupa caz de la beneficiar, in cazul in care se constata ca trebuie recuperata si din valoarea acordata la prima transa de sprijin.

Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze in cadrul Planului de afaceri si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru mentinerea sprijinului si pe toata perioada de valabilitate a Deciziei de finantare.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE