PNDR: Ce criterii trebuie sa indepliniti pentru a lua fonduri europene dedicate fermelor mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermele mici pot beneficia de fonduri europene, in valoare de 15.000 de euro pe proiect, in cadrul submasurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020.

Agricultorii care intentioneaza sa aplice pentru aceasta schema de finantare trebuie sa deinta o exploatatie agricola incadrata in categoria de ferma mica, cu dimensiunile 8.000 – 11.999 SO (valoarea productiei standard).

Pentru a putea accesa sprijinul financiar, fermierii trebuie sa respecte mai multe conditii de eligibilitate, potrivit Ghidului solicitantului:

1. In primul rand, fermierii trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici

Se va verifica inclusiv conditia de intreprinderi partenere sau legate pentru incadrarea in categoria de microintreprindere sau intreprindere mica. Vor fi eligibili solicitantii care, indiferent de activitatea desfasurata si in alte intreprinderi agricole sau non-agricole, respecta statutul de microintreprindere/ intreprindere mica.

2. Fermierul sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard)

Stabilirea dimensiunii economice se face conform situatiei existente la momentul depunerii Cererii de Finantare, asa cum este inregistrata in IACS – APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol.

Astfel, dimensiunea economica se va calcula pe baza inregistrarilor in nume propriu din ultima perioada (campanie) de depunere (inregistrare/ actualizare) a cererii unice de plata pe suprafata in IACS stabilita conform prevederilor legislatiei nationale in vigoare si/sau in Registrul Exploatatiei la ANSVSA, precum si in Registrul agricol, efectuata inainte cu cel mult 30 de zile fata de data depunerii Cererii de Finantare.

Pentru calculul dimensiunii economice la data data depunerii Cererii de Finantare, se va considera ultima perioada (campanie) de depunere (inregistrare/ actualizare) a cererii unice de plata pe suprafata in IACS ca fiind anul in care au fost inregistrate suprafetele de teren la APIA, in numele formei de organizare a solicitantului (PF, PFA, II, IF, SRL), incepând cu anul 2015.

3. Sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului.

Se va tine cont de inregistrarea exploatatiei, indiferent de forma de organizare economica cu care figureaza in Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul National al Exploatatiilor (RNE), precum si la Primarie in Registrul Agricol, cu cel putin 24 de luni inaintrea depunerii Cererii de Finantare.

4. Fermierul trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri

Gestionarea eficienta a planului de afaceri este conditionata de stabilirea domiciliului beneficiarului in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata, precum si de existenta locului de munca in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia (daca este cazul). Aceste conditii trebuie indeplinite in maximum 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Planul de Afaceri nu poate cuprinde alte actiuni din cadrul PNDR 2014-2020, in afara celor specifice submasurii 6.3 si care nu sunt in acord cu obiectul de activitate efectiv al intreprinderii.

Planul de Afaceri trebuie sa includa detalii privind obiectivele care se realizeaza demonstrând ca sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele europene, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei.

5. Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta submasura din PNDR 2014-2020;

6. O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decât o singura data in cadrul acestei submasuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura.

7. In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele vitiocole nominalizate prin Ordinul nr. 397/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului).

8. in cazul infiintarii/ reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul Solicitantului, exceptând cultura de capsuni in spatii protejate si pepinierele, acestea putând fi infiintate pe intreg teritoriul national.

9. Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului;

10. Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri).

11. In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri, respectiv inainte de acordarea transei a doua); in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.

12. Sa aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin. Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Nu este obligatoriu ca solicitantul sa fie incadrat intr-o activitate salarizata, aceasta conditie se aplica doar solicitantilor care se afla intr-o astfel de situatie. Locul de munca poate fi considerat sediul social sau punctul de lucru al angajatorului, care trebuie sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia.

In cazul in care solicitantul va fi incadrat intr-o activitate salarizata, ulterior termenului de maxim 9 luni de la data semnarii deciziei de finantare, acesta va notifica AFIR cu privire la locul de munca, in termen de 10 zile calendaristice de la data angajarii.

Sprijinul nerambursabil de maxim 15.000 Euro se acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. Sprijinul se va acorda pe o perioada de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE