PNDR: Ce cheltuieli sunt neeligibile pentru Submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani pot accesa fonduri europene nerambursabile, in valoare de pana la 2 milioane de euro pe proiect, in cadrul submasurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, din PNDR 2020. Pentru ca un proiect cu fonduri europene sa fie incheiat cu succes, beneficiarul trebuie sa finalizeze atat partea de investitie suportata prin cheltuielile eligibile, cat si partea de investitie realizata din cheltuielile neeligibile.

In cadrul acestui articol, va vom prezenta ce tipuri de cheltuieli si ce investitii nu pot fi rambursate in cadrul submasurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, potrivit Ghidului solicitantului.

Prin Submasura 4.1 nu se pot finanta investitii care se incadreaza in urmatoarele categorii:

 • Achizitia de cladiri;
 • Constructia si modernizarea locuintei;
 • Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma;
 • Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile aferente infiintarii acestor culturii);
 • Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole;
 • Cheltuielile cu achizitia de cap tractor.
 • Cheltuielile cu spatiile ce deservesc activitatea generala a exploatatiei agricole: birouri administrative, sali de sedinte, sali de protocol, spatii de cazare etc;
 • Cheltuielile privind productia primara, procesarea si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, dupa cum urmeaza: Restructurare/infiintarea/reconversia plantatiilor de vita de vie pentru vin (podgorii).

De asemenea, sunt considerate investitii neeligibile si urmatoarele cheltuielile finantate prin PNS legate de:

1. Productia produselor vinicole, dupa cum urmeaza:

 • (a) renovarea/modernizarea imobilelor destinate vinificatiei, inclusiv prin achizitia, dupa caz, a instalatiilor/echipamentelor aferente: Controlul temperaturii, Infrastructura cramei
 • (b) imbunatatirea procesului tehnologic prin achizitia de echipamente, inclusiv programe de calculator: echipamente pentru procesarea strugurilor (transport,receptie, cantarire, zdrobire, presare, etc.), echipamente pentru fermentatie/vinificatie, echipament pentru procesarea vinului: tratamentul vinului si al mustului (filtrare, sedimentare, limpezire, etc.), controlul temperaturii, echipament pentru miscarea si tratarea vinului in crama, echipamente pentru depozitare, omogenizare, conditionare si maturarea/invechirea vinului, echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (productie, depozitare, imbuteliere si conditionare), echipament pentru conditionare (imbuteliere, etichetare, ambalare), software pentru managementul cramei, echipament pentru managementul apelor uzate, echipament pentru infrastructura cramei.

2. Controlul calitatii

 • (a) Renovarea/modernizarea laboratoarelor pentru controlul calitatii: echipament de laborator pentru controlul calitatii produselor din vin, inclusiv pentru vinul organic
 • (b) achizitia de echipamente noi, inclusiv de programe de calculator: echipament pentru controlul calitatii produselor si procesarii, echipament pentru sisteme de calitate, trasabilitate

3. Comercializarea produselor vinicole

 • (a) Renovarea/modernizarea imobilelor de vanzare si de prezentare, amplasate in perimetrul unitatii de vinificatie: unitati de prezentare si vanzare, echipamente pentru prezentare si unitati de vanzare, echipamente pentru distributia si comercializarea vinului, hardware, software, platforme web (de retea) pentru comertul electronic.

Costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialisti (arhitecti/sau ingineri, consultanti de orice fel), pentru consultanta, studii de fezabilitate, achizitie de patente si licente, inregistrarea marcilor si desenelor industriale, cheltuieli de autorizare si alte costuri generate de cele de mai sus.

Solicitantii care au accesat sprijin prin Programul National Apicol 2014-2016 (PNA) – Masura Rationalizarea stuparitului pastoral (cf HG 1050/2013 cu completarile si modificarile ulterioare), vor accesa submasura 4.1 doar dupa finalizarea investitiei derulate prin PNA.

Cheltuielile neeligibile generale, in conformitate cu capitolul 8.1 PNDR, sunt:

 • cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia,
 • costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
 • cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume: dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare; achizitionarea de terenuri neconstruite si construite; taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.
 • Cheltuielile cu investitiile in cadrul exploatatiilor pomicole sprijinite prin intermediul sM 4.1a Investitii in exploatatii pomicole.

Pentru Submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole sprijinul nerambursabil este:

In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO (valoare productie standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • pentru proiectele care prevad achizitii simple: maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • pentru proiectele care prevad constructii-montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal sau maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate: maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

 • pentru proiectele care prevad achizitii simple: maximum 500.000 euro;
 • pentru proiectele care prevad constructii- montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate: maximum 2.000.000 euro;

In cazul cooperativelor si a grupurilor de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE