PNDR: ce cheltuieli sunt eligibile prin submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre cele mai populare masuri de finantare din PNDR este fara indoiala submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, in cadrul careia fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene de pana la 2 milioane de euro pentru un proiect.

Cei care intentioneaza sa acceseze asemenea fonduri trebuie sa stie ca un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pâna la data depunerii ultimei cereri de plata.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica a exploatatiei agricole, prevazuta la depunerea Cererii de Finantare, pe toata perioada de implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Solicitantul poate mari dimensiunea economica a exploatatiei peste cea prognozata, astfel:

– in perioada de implementare a proiectului si primul an de functionare (adica primul an de monitorizare) cu conditia respectarii categoriei (intervalului) de dimensiune pentru care a fost punctat in cadrul criteriilor de selectie.

– dupa primul an de functionare (adica dupa primul an de monitorizare) fara nici o restrictie

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

– Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate, dimensionate corelat cu numarul persoanelor ce vor utiliza aceste spatii (*Pentru respectarea conditilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc,).

– Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;

– In cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar urmatoarele investitii si doar in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului fara a depasi 30.000 euro: infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, atat cele in stare proaspata cât si cele conditionate si/ sau procesate); crearea conceptului de eticheta pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea/ achizitionarea si/ sau inregistrarea marcii beneficiarului; crearea brandului/brandurilor produsului/produselor conditionate si/ sau procesate care vor face obiectul comercializarii. Sunt eligibile si costurile cu achizitionarea si/ sau inregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.

– Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ pasari/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc).

– Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare.

– Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018): Infiintare de plantatii pentru struguri de masa, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor; Inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa, inclusiv costuri pentru defrisare, material de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor; Contributia in natura in cazul infiintarii/ inlocuirii plantatiilor de struguri de masa este eligibila cu respectarea art 69 din R nr. 1303/ 2013.

In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) si investitii determinate de conformare cu noile standarde (prevazute in sectiunea „Lista noilor cerinte impuse de legislatia Uniunii”) in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6).

Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci, este de asemenea o investitie eligibila.

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului Cererii de Finantare care se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple, potrivit Ghidului solicitantului, aferent submasurii 4.1.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE