PNDR: Ce cheltuieli sunt eligibile pentru investitiile in procesarea produselor agricole

Facebook
Twitter

Procesare produselor agricole reprezinta un deziderat major pentru fermierii romani, in conditiile in care o buna parte a recoltei este vanduta ca materie prima. Astfel, agricultorii au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, prin subMasura 4.2 – „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole”, prin care sa isi dezvolte sectii speciale in cadrul exploatatiei dedicate special procesarii.

Va prezentam in acest articol tipurile de investitii si cheltuieli care sunt eligibile pentru subMasura 4.2, conform Ghidului Solicitantului. De mentionat este ca un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.

Lista cheltuielilor eligibile pentru investitiile in procesarea produselor agricole:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro‐alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate.
 • Sunt permise achizitionarea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor necesare activitatii descrise prin proiect, precum si cele utilizate pentru scaderea consumului de energie si a emisiilor GES.
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro‐alimentare.
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico‐economica a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing‐ului produselor obtinute, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro.
 • Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Sprijinul nerambursabil pentru submasura 4.2 – „Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole” este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi. De asemenea, sprijinul nerambursabil nu va depasi

 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Tara noastra are alocata prin PNDR 2014 – 2020 o suma totala de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezinta fondurile europene atribuite tarii noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezinta contributia nationala.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE