PNDR: Ce cheltuieli sunt eligibile in cadrul masurii 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Una dintre cele mai accesate masuri de finantare cu fonduri europene, din PNDR, este submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, prin intermediul caruia fermierii pot obtine cel putin 100.000 euro pentru fermele mici, insa pot accesa si fonduri de pana la 2 milioane de euro, pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate.

In prezent, fermierii mai pot accesa fonduri europene nerambursabile in valoare de 5.564.376 euro, pentru submasura 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole”, sectorul „ferma de familie”. Pentru sectorul vegetal, zootehnic si zona montana, fondurile au fost epuizate, conform AFIR.

Cei care doresc sa acceseze fonduri in cadrul acestei masuri trebuie sa stie ca un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pâna la data depunerii ultimei cereri de plata.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica a exploatatiei agricole, prevazuta la depunerea cererii de finantare, pe toata perioada de implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Solicitantul poate mari dimensiunea economica a exploatatiei peste cea prognozata, astfel:

  • in perioada de implementare a proiectului si primul an de functionare (adica primul an de monitorizare) cu conditia respectarii categoriei (intervalului) de dimensiune pentru care a fost punctat in cadrul criteriilor de selectie.
  • dupa primul an de functionare (adica dupa primul an de monitorizare) fara nici o restrictie.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate, dimensionate corelat cu numarul persoanelor ce vor utiliza aceste spatii (Pentru respectarea conditilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc,)

Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;

In cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar urmatoarele investitii si doar in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului fara a depasi 30.000 euro:

  • infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, atât cele in stare proaspata cât si cele conditionate si/sau procesate);
  • crearea conceptului de eticheta pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea/achizitionarea si/sau inregistrarea marcii beneficiarului
  • crearea brandului/brandurilor produsului/produselor conditionate si/sau procesate care vor face obiectul comercializarii. Sunt eligibile si costurile cu achizitionarea si/sau inregistrarea brandului/brandurilor acestor produse

Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/pasari/albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc).

De asemenea, eligibila este si achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare.

Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018): Infiintare de plantatii pentru struguri de masa, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor; Inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa, inclusiv costuri pentru defrisare, material de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor; Contributia in natura in cazul infiintarii/ inlocuirii plantatiilor de struguri de masa este eligibila cu respectarea art 69 din R nr. 1303/2013.

Sunt considerate cheltuieli eligibile si achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci, precum si cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) si investitii determinate de conformare cu noile standarde (prevazute in sectiunea „Lista noilor cerinte impuse de legislatia Uniunii”) in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6).

In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat ca a efectuat pana in acest moment plati in valoare de 356.239.389 euro, aferente platilor compensatorii si proiectelor de investitii finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.

In urma evaluarii celor 13.147 cereri de finantare depuse de solicitanti (a caror valoare se ridica la aproximativ 2,3 miliarde euro), AFIR a selectat pana in prezent 4.281 de cereri de finantare (cu o valoare de aproximativ 0,9 miliarde euro), din care 3.282 de proiecte (reprezentand 0,3 miliarde euro) au fost deja contractate.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE