PNDR: Ce activitati neagricole beneficiaza de un punctaj mai mare la accesarea fondurilor europene

Facebook
Twitter

In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, fermierii precum si antreprenorii pot beneficia de fonduri europene nerambursabile pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale. Daca v-ati decis asadar sa accesati submasura 6.2, este important sa stiti ca unele activitati neagricole va pot aduce mai usor fonduri europene, fiind punctate mai mult de catre AFIR.

Potrivit variantei consultative a Ghidului Solicitantului, aferent submasurii 6.2, sunt prioritizate la accesarea fondurilor europene proiectele ce vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere, precum textile si pielarie, Industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri.

De asemenea, sansa mari de accesare a fondurilor europene au si proiectele care vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice etc.)

Pe langa acestea, o sansa importanta la accesarea fondurilor nerambursabile o au si proiecte care vizeaza investitii in agroturism (pensiuni agroturistice si/sau servicii de agrement) in zonele cu potential turistic ridicat.

Vor fi punctate proiectele care se dezvolta in zone cu potential turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potentialului de dezvoltare turistica (evaluare finala).

Punctajul acordat acestui criteriu se calculeaza in functie de amplasamentul investitiei (comuna), in localitati cu concentrare foarte mare de resurse si in localitati cu concentrare mare de resurse.

Activitati neagricole pentru care se pot accesa fonduri europene in cadrul submasurii 6.2 sunt:

  • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase (productie de combustibil din biomasa – ex : fabricare de peleti); industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
  • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definitiei din capitolul 4.4
  • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
  • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc).

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.

In perioada 25 martie 2015 (cand a fost deschisa prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) si pana la 18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finantare. Valoarea totala a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro, potrivit AFIR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE